Proszę czekać...

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Unieważnione postępowania

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, kod 04-022, przy ulicy Walewskiej 4 zaprasza do wzięcia udziału w przetargach.


Nr postępowania Temat Rodzaj zamówienia Tryb
ZP/M-21/24Pięcioletnie oraz roczne przeglądy placów zabaw, siłowni plenerowych i obiektów rekreacyjno-sportowych na terenie ZGN Praga-Południe w WarszawieUsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/TP/Rb/5/24.Wykonanie prac w zakresie doposażenia w instalacje ciepłej wody, centralnego ogrzewania i kocioł gazowy oraz w wewnętrzną instalację gazu w lokalach nr 1, 4, 7, 9, 10, 11, 14 w budynku przy ul. Chłopickiego 6A oraz w instalacje cieplej wody, centralnego ogrzewania i kocioł gazowy w lokalu nr 3 w budynku przy ul. Styki 22.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/M-9/24Świadczenie usług konserwacji dwóch bram wjazdowych i trzech bram garażowych w zespole budynków przy ul. Meissnera 5, 7, 9, 11 i 13 administrowanych przez ZGN Praga-Południe na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1 w latach 2024 i 2025.UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/M-6/24Wykonanie 5-letnich przeglądów elektrycznych w lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz garażach i boksach garażowych administrowanych przez ZGN Praga Południe m. st. Warszawa w 2024 roku.UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/PO/U/40/23Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym w rejonie ulic Komorska Łukowska Kawcza na dz. ew. nr 163/6 z obrębu 3-05-09 w Warszawie”.UsługiZamowienia publiczne powyzej progow unijnych Przetarg ograniczony
ZP/M-45/23Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, technologii kotłowni gazowej oraz modernizacji instalacji gazu w lokalach mieszkalnych nr 1, 4, 7, 9, 10, 11 i 14 w budynku przy ul. Chłopickiego 6A w Warszawie. UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/TP/Rb/43/23Przebudowa wraz ze zmiana sposobu użytkowania istniejącego lokalu handlowego na lokal administracji publicznej (archiwum) na części działki nr 26/2 obr. 3-05-14, przy ul. Budrysów 18A w dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawa.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/D/38/23Rozbudowa placu zabaw przy ul. Kinowej 16 w Warszawie.DostawyZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/41/23Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rybnej 10 w Warszawie. Dokończenie robót przerwanych, wykonanie poprawek robót wadliwie wykonanych oraz uszkodzonych.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/U/36/23.Wykonanie prac ogrodniczych związanych z realizacja zadania pn.: „Wielkie Grochowskie rozpłytowanie - zieleń zamiast betonu na naszych ulicach i podwórkach”.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/16/23Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynku mieszkalnego przy ul. Grochowskiej 97 administrowanego przez ZGN Praga Południe m.st. Warszawy.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/M-21/23Zakup usług subskrypcji i wsparcia do systemów HCL Domino.UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/M-13/23Stały nadzór i obsługa serwisowo – konserwacyjna instalacji wentylacyjnych, grzewczych, wodnych i kanalizacyjnych wraz z urządzeniami i automatyką znajdujących się w budynkach A i B na terenie Parku im. Józefa Polińskiego administrowanych przez AN-7 ZGN Praga-Południe w okresie od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r.UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/TP/Rb/8/23Przebudowa budynku w zakresie wykonania wewnętrznego szybu wraz z dostarczeniem i montażem windy w budynku przy ul. Mycielskiego 20 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/M-2/23Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Zmiana zagospodarowania terenu dz. nr 68, 69, 71 z obrębu 3-05-14 w rejonie budynków Budrysów 9, 11/13, 11A , Ostrobramska 116, 118, 118A,120 w Warszawie”. UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/M-4/23Stały nadzór i obsługę serwisowo – konserwacyjną instalacji wentylacyjnych, grzewczych, wodnych i kanalizacyjnych wraz z urządzeniami i automatyką znajdujących się w budynkach A i B na terenie Parku im. Józefa Polińskiego administrowanych przez AN-7 ZGN Praga-Południe w okresie od 01.03.2023 r. do 29.02.2024 r. UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/TP/U/79/22Wykonywanie usług w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji, dezodoryzacji oraz ozonowania (wraz z kompleksowym sprzątaniem pomieszczeń po zgonach) w budynkach mieszkalnych, użytkowych i siedzibach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy z negocjacjami
ZP/M-41/22Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji lokalu użytkowego na archiwum zlokalizowanego w budynku przy ul. Budrysów 18A w Warszawie.UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/TP/U/84/22.Kontrole przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów będących w eksploatacji w budynkach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibach własnych administrowanych przez ZGN Praga–Południe m.st. Warszawy w 2023 i 2024 roku na terenie Administracji Nieruchomości nr 6.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/U/80/22Kontrole przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów będących w eksploatacji w budynkach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibach własnych administrowanych przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w 2023 i 2024 roku na terenie Administracji Nieruchomości nr 5.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/U/72/22Wynoszenie, przewóz oraz rozładunek odpadów komunalnych w tym wielkogabarytowych oraz innych rzeczy ruchomych z lokali i innych miejsc wskazanych przez ZGN Praga – Południe m. st. Warszawy do miejsc składowania oraz wynoszenie, załadunek i wywóz na składowisko odpadów poremontowych.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy z negocjacjami
ZP/Wr/U/70/22Świadczenie usług pocztowych w latach 2022/2024 w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, dostarczania i doręczania przesyłek listowych i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/TP/U/68/22Ochrona budynków administracyjnych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy wraz z przyległymi do nich terenami parkingowymi oraz obiektów zarządzanych przez ZGN.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/M-34/21Doposażenie wodomierzy ciepłej wody i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych należących w 100% do m. st. Warszawy oraz wodomierzy głównych znajdujących się za wodomierzem MPWiK w nakładki radiowe umożliwiające odczyt zdalny oraz wykonanie zdalnego odczytu. UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/TP/U/59/22Świadczenie usług pocztowych w latach 2022/2024 w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, dostarczania i doręczania przesyłek listowych i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy. UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/51/22Remont dachu i poddasza budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kobielskiej 88/92 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/U/45/22Świadczenie usług pocztowych w latach 2022/2024 w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Zakłady Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/33/22.Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Drewnickiej 2A w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/44/22. Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót ogólnobudowlanych, świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót ogólnobudowlanych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 5 w latach 2022 i 2023.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/41/22.Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót ogólnobudowlanych, świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót ogólnobudowlanych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1 w latach 2022 i 2023.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/M-9/22Świadczenie usług konserwacji, usuwania awarii oraz wykonywanie drobnych napraw instalacji fontanny zlokalizowanej na Placu Szembeka w Warszawie w okresie od 15 kwietnia 2022 r. do 15 października 2022 r. UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/TP/U/82/21Wynoszenie, przewóz oraz rozładunek odpadów komunalnych w tym wielkogabarytowych oraz innych rzeczy ruchomych z lokali i innych miejsc wskazanych przez ZGN Praga - Południe m. st. Warszawy do miejsc składowania oraz wynoszenie, załadunek i wywóz na składowisko odpadów poremontowychUsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/M-54/21Stały nadzór i obsługa serwisowo – konserwacyjna instalacji wentylacyjnych, grzewczych, wodnych i kanalizacyjnych wraz z urządzeniami i automatyką znajdujących się w budynkach A i B na terenie Parku im. Józefa Polińskiego administrowanych przez AN-7 ZGN Praga-Południe w okresie od 01.01.2022 r. do 30.11.2022 r.UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/PN/U/19/20Konserwacja zieleni na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy polegającą na pielęgnacji drzew i krzewów oraz wykonywaniu nasadzeń materiału szkółkarskiegoUsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony rowne lub powyzej progow unijnych
ZP/PN/Rb/21/20Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymiana instalacji wod – kan, montaż instalacji c.o. i c.w. z cyrkulacją, adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy Sulejkowskiej 22 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-8/20Stały nadzór obsługi serwisowo – konserwacyjnej instalacji wentylacyjnych (w tym pomp ciepła i zespołu solarnego),, grzewczych, wodnych i kanalizacyjnych wraz z urządzeniami i automatyką znajdującą się w budynkach A i B na terenie Parku im. Józefa Polińskiego.UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/D/9/20Budowa otwartej strefy aktywności na Gocławiu przy ul. Cukrowniczej w WarszawieDostawyZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-38/19Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „ Budowa dużego Skateparku” oraz „Pumptracka na Pradze Południe”.UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-34/19.Wykonanie prac na podstawie projektów budowlano-wykonawczych - doposażenie w instalacje ciepłej wody, centralnego ogrzewania i kocioł gazowy: w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku przy ul. Alzackiej 15, w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku przy ul. Szaserów 57, w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku przy ul. Szaserów 57.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-31/19Dostawa i montaż ławek parkowych w Warszawie na terenie Dzielnicy Praga-Południe.DostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/U/94/19Wynoszenie, przewóz oraz rozładunek odpadów komunalnych wielkogabarytowych - rzeczy ruchomych z lokali mieszkalnych i użytkowych skazanych przez ZGN Praga - Południe m. st. Warszawy do miejsc składowania, wynoszenie odpadów komunalnych wielkogabarytowych – rzeczy ruchomych z lokali mieszkalnych, użytkowych i pomieszczeń wspólnego użytkowania do miejsc składowania (np. przy altanie śmietnikowej) oraz wynoszenie, załadunek i wywóz na składowisko odpadów poremontowych lub załadunek i wywóz odpadów poremontowych na składowisko.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/87/19Wynoszenie, przewóz oraz rozładunek odpadów komunalnych wielkogabarytowych - rzeczy ruchomych z lokali mieszkalnych i użytkowych skazanych przez ZGN Praga - Południe m. st. Warszawy do miejsc składowania, wynoszenie odpadów komunalnych wielokogabarytowych – rzeczy ruchomych z lokali mieszkalnych, użytkowych i pomieszczeń wspólnego użytkowania do miejsc składowania (np. przy altanie śmietnikowej) oraz wynoszenie, załadunek i wywóz na składowisko odpadów poremontowych lub załadunek i wywóz odpadów poremontowych na składowisko.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-21/19Dostawa niszczarek dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.DostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/U/75/19wyniesienie, przewóz oraz rozładunek odpadów komunalnych wielkogabarytowych – rzeczy ruchomych z lokali mieszkalnych i użytkowych wskazanych przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy do miejsc składowania, wyniesienie odpadów komunalnych wielkogabarytowych – rzeczy ruchomych z lokali mieszkalnych, użytkowych i pomieszczeń wspólnego użytkowania do miejsc składowania (np. przy altanie śmietnikowej) oraz wyniesienie, załadunek i wywóz na składowisko odpadów poremontowych lub załadunek i wywóz odpadów poremontowych na składowisko. Miejsce wykonania usług: lokale mieszkalne, użytkowe, pomieszczenia wspólnego użytkowania w budynkach administrowanych przez ZGN Praga – Południe m. st. Warszawy.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-17/19Świadczenie usług konserwacji dwóch bram wjazdowych i trzech bram garażowych w zespole budynków przy ul. Meissnera 5, 7, 9, 11 i 13 administrowanych przez ZGN Praga-Południe na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1 w latach 2020 i 2021. UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/69/19Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – montaż instalacji wody ciepłej z cyrkulacją, centralnego ogrzewania i gazowej (zasilenie kotła), wymianę instalacji wod-kan, montaż kotłowni gazowej i adaptację komórek lokatorskich na pomieszczenie kotłowni w formule „zaprojektuj i wybuduj” w budynku przy ulicy Murmańskiej 29 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/D/67/19Budowa placu zabaw wraz z remontem skweru przy ul. Walewskiej w WarszawieDostawyZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/49/19. Dostawa klimatyzatorów wraz z montażem do budynków biurowych ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/50/19Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego wraz z wymianą kanalizacji podposadzkowej i budową urządzeń zagospodarowania wód deszczowych z dachu dla budynku przy ul. Rybnej 8 i ul. Rybnej 10 w Warszawie, a także budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego wraz z budową urządzeń zagospodarowania wód deszczowych z dachu przy ul. Rybnej 28 w Warszawie ETAP I. Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/48/19Kompleksowe świadczenie usług w zakresie prowadzenia i sprzątania toalet publicznych w lokalizacjach: ul. Łukiska 29 (Park ZNICZA), Plac Szembeka 1A, ul. Grochowska 270 (Park OPAK).UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/D/42/19Budowa placu zabaw przy ul. Mycielskiego 21a i Dwernickiego 20, 22 w Warszawie.DostawyZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/47/19Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – montaż instalacji wody ciepłej z cyrkulacją, centralnego ogrzewania i gazowej (zasilenie kotła), wymianę instalacji wod-kan, montaż kotłowni gazowej i adaptację komórek lokatorskich na pomieszczenie kotłowni w formule „zaprojektuj i wybuduj” w budynku przy ulicy Murmańskiej 29 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/46/19Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – montaż instalacji wody ciepłej z cyrkulacją, centralnego ogrzewania i gazowej (zasilenie kotła), wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej, montaż kotłowni gazowej i adaptację komórek lokatorskich na pomieszczenie kotłowni w formule „zaprojektuj i wybuduj” w budynku przy ulicy Świętosławskiej 22 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-12/19Wykonywanie robót budowlanych polegających na usunięciu nieprawidłowości w kominach i przewodach kominowych stwierdzonych w trakcie rocznej kontroli przewodów kominowych w budynkach będących w zasobach ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2019 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1 i 6Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/45/19Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wawerskiej 19 w Warszawie”.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-11/19Dostawa worków na odpady dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. WarszawyDostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-8/19Dostawa worków na odpady dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.DostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/27/19Dostawa i montaż lamp solarnych przy budynkach mieszkalnych, obejmujące instalację oświetlenia chodników, alejek, ścieżek i podwórka w Warszawie na terenie: - ul. Kordeckiego – Jugosłowiańskiej 10 – Brygady Pościgowej 2, 4 i 6 - działek 13/1 i 18/2, ul. Kirasjerów 4B i 6 - działka 24/5 administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga – Południe w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/22/19.Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Centrum Lokalne Lubelska 30/32 w Warszawie” realizowanego w ramach projektu pn. „Rewitalizacja – wspólna sprawa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020. UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/21/19Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” 1) węzła cieplnego jednofunkcyjnego i instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Paryskiej 25, 2) węzła cieplnego dwufunkcyjnego w budynku przy ul. Międzynarodowej 56 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/134/18„Wykonywanie robót budowlanych związanych z usuwaniem nieprawidłowości w kominach i przewodach kominowych stwierdzonych w trakcie rocznej kontroli przewodów kominowych w budynkach będących w zasobach ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2019 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1 i 6 ”Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/117/18Wykonywanie robót budowlanych związanych z usuwaniem nieprawidłowości w kominach i przewodach kominowych stwierdzonych w trakcie rocznej kontroli przewodów kominowych w budynkach będących w zasobach ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2019 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1 i 6 Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/110/18Sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rybnej 28 w Warszawie”.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
Nr sprawy: ZP/M-43/18świadczenie usługi polegającej na usuwaniu nawisów śnieżnych, sopli lodowych i oblodzeń na rynnach z budynków administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/92/18Dostawa i montaż lamp solarnych przy budynkach mieszkalnych, obejmujące instalację oświetlenia chodników, alejek, ścieżek i podwórek na terenie działek nr 13/1 i 18/2, administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga – Południe na osiedlu Gocław w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/91/18Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego oraz budowa w formule zaprojektuj i wybuduj elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym, obejmującym instalację oświetlenia chodników, alejek, ścieżek i podwórek na terenie działki nr 70, administrowanej przez ZGN w Dzielnicy Praga - Południe w Warszawie. Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/81/18.Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Międzyborskiej 91 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-38/18Budowa dwóch siłowni plenerowych zlokalizowanych w rejonie ul. Kirasjerów oraz al. Waszyngtona w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/82/18.Wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pułtuskiej 13Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-33/18Wykonanie prac na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pt.: Przyłącze wodociągowe wraz z systemem nawadniającym istniejącą zieleń na terenie skwerku „Seniora” adres: Warszawa ul. Paca 46 dz. Nr ew. 49;38;2/2 obręb 3-04-02.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/78/18.Modernizacja placu zabaw przy ul. Meissnera 9 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/76/18Wykonanie robót budowlanych na remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Biskupiej 4 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-30/18Budowa dwóch siłowni plenerowych zlokalizowanych w rejonie ul. Kirasjerów oraz al. Waszyngtona w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/66/18Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy (adaptacji) budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 w Warszawie na potrzeby placówki pomocy i wsparcia, wraz z wewnętrzną instalacją gazu i budową pawilonu ogrzewalni. Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/54/18wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rybnej 24 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/51/18Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi wewnętrznej oraz terenów przyległych w rejonie budynków Budrysów 9, 11/13, 11A; Ostrobramska 118, 118A, 120 w WarszawieUsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-20/18 Wykonanie i montaż nowoprojektowanych bram wjazdowych z furtką zlokalizowanych w prześwitach bramowych budynków przy ul. Skaryszewskiej nr 13 i 15 w Warszawie. Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/50/18Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy (adaptacji) budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 w Warszawie na potrzeby placówki pomocy i wsparcia, wraz z wewnętrzną instalacją gazu i budową pawilonu ogrzewalni.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/35/18Zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z usługami serwisuUsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/42/18Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Pustelnickiej 28 w WarszawieUsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/38/18Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy (adaptacji) budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 w Warszawie na potrzeby placówki pomocy i wsparcia, wraz z wewnętrzną instalacją gazu i budową pawilonu ogrzewalni.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/37/18Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Komorskiej 34 i ul. Komorskiej 50 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. WarszawyRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-14/18Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rewitalizacja skwerku przy ul. Majdańskiej w Warszawie"UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/U/18/18Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Komorskiej 58 w WarszawieUsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-13/18Wykonanie w formule „Zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie prac dla zadania pn.: „Budowa siłowni plenerowej przy al. Waszyngtona w Warszawie”. Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/9/18Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego oraz budowa elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym, obejmująca instalację oświetlenia chodników, alejek, ścieżek i podwórek na terenie działki nr 29/6 (obręb nr 3-05-01) położonej pomiędzy ulicami Kinową – Suchodolską - Międzyborską – Walewską w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/7/18Wykonanie robót budowlanych w zakresie docieplenia, remontu dachu, klatek schodowych i piwnic, doposażenia w węzeł cieplny i instalacje c.o. i c.c.w, wymiany instalacji wod-kan, wymiany instalacji elektrycznych, doposażenia w instalacje teletechniczne w budynkach przy ul. Mińskiej 24, 26, 28 w Warszawie Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/6/18Remont dachu oraz docieplenie dachu i poddasza w formule zaprojektuj i wybuduj w budynku przy ul. Targowej 12 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/2/18Wykonanie robót budowlanych w zakresie docieplenia, remontu dachu, klatek schodowych i piwnic, doposażenia w węzeł cieplny i instalacje c.o. i c.c.w, wymiany instalacji wod-kan, wymiany instalacji elektrycznych, doposażenia w instalacje teletechniczne w budynkach przy ul. Mińskiej 24, 26, 28 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/3/18Remont dachu oraz docieplenie dachu i poddasza w formule zaprojektuj i wybuduj w budynku przy ul. Targowej 12 w Warszawie Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-62/17Świadczenie usługi polegającej na usuwaniu nadmiaru śniegu, nawisów śnieżnych, sopli lodowych i oblodzenia na rynnach z budynków administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości nr 1, 5, 6 i 7UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/U/65/17.Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynków przy ul. Karczewskiej 31 i 33 w Warszawie.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-57/17Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa na słupach oświetlenia parkowego typu LED oświetlenia terenu podwórka przy ul. Cyraneczki1, Suchodolska 24, Miedzyborska 78 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/63/17Remont dachu oraz docieplenie dachu i poddasza w formule zaprojektuj i wybuduj w budynku przy ul. Targowej 12 w Warszawie Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-42/17.Świadczenie usług w zakresie przeglądów instalacji i urządzeń gazowych, utrzymywania pogotowia technicznego dla nagłych zdarzeń oraz usuwanie nieprawidłowości i awarii w instalacjach gazowych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2018 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/59/17wykonanie naprawy żelbetowych słupów podpierających łącznik pomiędzy budynkami przy ul. Kobielskiej 96/98/100 i Podskarbińskiej 7/7A/7B w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-1/24Świadczenie usług konserwacji dwóch bram wjazdowych i trzech bram garażowych w zespole budynków przy ul. Meissnera 5, 7, 9, 11 i 13 administrowanych przez ZGN Praga-Południe na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1 w latach 2024 i 2025.UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/M-25/23Wykonywanie prac na podstawie dokumentacji projektowej dla zadań: Budowa przyłączy wodociągowych oraz likwidacja istniejących przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Komorskiej 58, ul. Komorskiej 60 oraz Al. Waszyngtona 42A w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/M-16/23Wykonanie przeglądów pięciorocznych oraz rocznych placów zabaw, siłowni plenerowych i obiektów rekreacyjno-sportowych będących w administrowaniu ZGN Dzielnicy Praga-Południe m. st. WarszawyUsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/TP/Rb/49/22Modernizacja garażu podziemnego i patio przy zespole budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Meissnera 7,9,11 i 13 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/43/22Wykonanie prac związanych z realizacją pn.: „Wielkie Grochowskie rozpłytowanie – zieleń zamiast betonu na naszych ulicach i podwórkach”.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/28/22Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót elektrycznych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót elektrycznych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w roku 2022 i 2023 na terenie Administracji Nieruchomości Nr 5.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/25/22.Usuwanie usterek wynikających z rocznego przeglądu kominiarskiego w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w roku 2022 i 2023 na terenie Administracja Nieruchomości nr 5 i 7.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/24/22.Usuwanie usterek wynikających z rocznego przeglądu kominiarskiego w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w roku 2022 i 2023 na terenie Administracja Nieruchomości nr 1 i 6.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/27/22Budowa skweru rodzinnego na Gocławiu w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/22/22Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa Centrum Lokalnego „Dawny Bazar Rogatka” w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie”.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy z negocjacjami
ZP/TP/Rb/15/22Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa Centrum Lokalnego „Dawny Bazar Rogatka”.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/85/21Wykonywanie robót budowlanych związanych z usuwaniem nieprawidłowości w kominach i przewodach kominowych stwierdzonych w trakcie rocznej kontroli przewodów kominowych w budynkach będących w zasobach ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1 i 6 w roku 2022.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/U/5/22Utrzymanie i rozwój baz danych HCL Domino (systemu SEIZBIL).UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/1/22Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa - montaż instalacji wody ciepłej z cyrkulacją, centralnego ogrzewania, wymiana instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej w budynkach przy ul. Lipskiej 38 i 40 oraz montaż instalacji gazowej (zasilenie kotła), kotłowni gazowej i adaptacja komórek lokatorskich na pomieszczenie kotłowni gazowej w budynku przy ulicy Lipskiej 40 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/U/87/21Świadczenie usług teleinformatycznych dla ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/M-41/21Obsługa serwisowo-konserwacyjna przepompowni ścieków wraz z utrzymaniem drożności kanalizacji między budynkami a przepompownią oraz usuwanie awarii w pracy przepompowni w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1 w roku 2022 i 2023.UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/TP/Rb/65/21Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa Centrum Lokalnego „Dawny Bazar Rogatka” w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie” – etap I.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/M-39/21Konserwacja techniczna instalacji anten zbiorczych RTV i SAT w 2022 i 2023 r. w budynkach administrowanych przez ZGN Praga – Południe. UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/TP/U/60/21Ochrona budynków administracyjnych i przyległych do nich terenów parkingowych ZGN w Dzielnicy Praga–Południe m. st. Warszawy.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/56/21Budowa skweru rodzinnego na Gocławiu w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/M-38/21Konserwacja systemu sygnalizacji alarmu pożaru SAP, wykrywania CO i automatyki wentylacji wyciągowej i wentylacji pożarowej wraz z konserwacją wentylatorów dachowych wspomagających wentylację lokali mieszkalnych oraz monitorowanie sygnałów otrzymywanych z lokalnego systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie i przekazywanie alarmu do Państwowej Straży Pożarnej wraz z konserwacją urządzeń transmisji alarmów instalacji przeciwpożarowej na terenie zespołu budynków przy ul. Meissnera 5, 7, 9, 11 i 13 w 2022 i 2023 r. UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/M-35/21Wykonywanie usług dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji oraz ozonowania (wraz z kompleksowym sprzątaniem pomieszczeń po zgonach) w budynkach mieszkalnych, użytkowych i siedzibach będących w administrowaniu ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy. UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/TP/Rb/53/21Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa Centrum Lokalnego „Dawny Bazar Rogatka” w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie” – etap I.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/M-33/21Konserwacja systemu sygnalizacji alarmu pożaru SAP, wykrywania CO i automatyki wentylacji wyciągowej i wentylacji pożarowej wraz z konserwacją wentylatorów dachowych wspomagających wentylację lokali mieszkalnych oraz monitorowanie sygnałów otrzymywanych z lokalnego systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie i przekazywanie alarmu do Państwowej Straży Pożarnej wraz z konserwacją urządzeń transmisji alarmów instalacji przeciwpożarowej na terenie zespołu budynków przy ul. Meissnera 5, 7, 9, 11 i 13 w 2022 i 2023 r. UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/TP/Rb/41/21Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa Centrum Lokalnego „Dawny Bazar Rogatka” w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie” – etap IRoboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/42/21Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej, montaż instalacji domofonowej, antenowej i piorunochronnej w formule zaprojektuj i wybuduj w budynkach przy ul. Paca 8 i ul. Paca 8A w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
: ZP/TP/Rb/24/21Remont dachu w formule zaprojektuj i wybuduj przy ul. Kawczej 64 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/M-30/21Rozbudowa Otwartej Strefy Aktywności na Gocławku przy ul. Cukrowniczej. Roboty budowlaneZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/M-29/21Rozbudowa otwartej strefy aktywności na Gocławiu przy ul. Cukrowniczej w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/TP/Rb/27/21.Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Francuskiej 48 w Warszawie".Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/30/21Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa Centrum Lokalnego „Dawny Bazar Rogatka” w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie” – etap I.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/13/21Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pułtuskiej 13 w Warszawie”.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/17/21.Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej, montaż instalacji domofonowej, antenowej i piorunochronnej w formule zaprojektuj i wybuduj w budynkach mieszkalnych przy ul. Hetmańskiej 11 i ul. Serockiej 34 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/16/21Wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej, montaż instalacji domofonowej, antenowej i piorunochronnej w formule zaprojektuj i wybuduj w budynkach przy ul. Paca 8 i ul. Paca 8A w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/18/21Aktualizacja dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj przy realizacji inwestycji pod nazwą „Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pułtuskiej 18” w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/U/25/21Ochrona osiedla przy ul. Dudziarskiej 40, 40a, 40b w Warszawie.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/19/21Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa Centrum Lokalnego „Dawny Bazar Rogatka” w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie” – etap I.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/U/12/21Ochrona osiedla przy ul. Dudziarskiej 40, 40a, 40b w Warszawie.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/PN/Rb/79/20.Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głuchej 3A w Warszawie”Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/US/6/20Ochrona budynków administracyjnych i przyległych do nich terenów parkingowych ZGN w Dzielnicy Praga–Południe m. st. WarszawyUsługiZamowienia publiczne uslugi spoleczne
ZP/PN/D/62/20Dostawa 44 szt. komputerów typu all-in-one DostawyZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/46/20.Świadczenie usług w zakresie przeglądów instalacji i urządzeń gazowych, utrzymywania pogotowia technicznego dla nagłych zdarzeń oraz usuwanie nieprawidłowości i awarii w instalacjach gazowych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2021 i 2022 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/47/20Wynoszenie, przewóz oraz rozładunek odpadów komunalnych wielkogabarytowych - rzeczy ruchomych z lokali mieszkalnych i użytkowych wskazanych przez ZGN Praga - Południe m. st. Warszawy do miejsc składowania, wynoszenie odpadów komunalnych wielokogabarytowych – rzeczy ruchomych z lokali mieszkalnych, użytkowych i pomieszczeń wspólnego użytkowania do miejsc składowania (np. przy altanie śmietnikowej) oraz wynoszenie, załadunek i wywóz na składowisko odpadów poremontowych lub załadunek i wywóz odpadów poremontowych na składowisko.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/56/19.Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego oraz budowę instalacji doświetlenia przejścia przez podwórze pomiędzy ulicami: Walecznych 64, Holenderską 3 i Peszteńską 3 administrowane przez ZGN w Dzielnicy Praga - Południe w Warszawie. Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/30/19Remont trzech pomieszczeń archiwum na parterze budynku przy ul. Podskarbińskiej 6 w Warszawie Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/12/19Modernizacja placu zabaw przy ul. Meissnera 9 w Warszawie Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/125/18Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwa Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rybnej 10 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/US/8/18Świadczenie usług pocztowych w latach 2019/2020 w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy. UsługiZamowienia publiczne uslugi spoleczne
ZP/PN/U/124/18Sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rybnej 28 w WarszawieUsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-53/18Usługa aktualizacji systemów oraz urządzeń.UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-51/18Świadczenie usługi polegającej na usuwaniu nadmiaru śniegu, nawisów śnieżnych, sopli lodowych i oblodzeń na rynnach z budynków administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7.UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-47/18.Świadczenie usługi polegającej na usuwaniu nadmiaru śniegu, nawisów śnieżnych, sopli lodowych i oblodzeń na rynnach z budynków administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7.UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/US/7/18Świadczenie usług pocztowych w latach 2019/2020 w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy. UsługiZamowienia publiczne uslugi spoleczne
ZP/PN/D/112/18Dostawa bonów towarowych dla pracowników Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga–Południe m.st. WarszawyDostawyZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/Wr/Rb/40/21Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót elektrycznych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót elektrycznych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w roku 2021 i 2022 na terenie Administracji Nieruchomości Nr 6. – roboty podobne 3 do umowy nr 186/18/NZ/GN/PS z 27.11.2018 r.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki