Proszę czekać...

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Poniżej 130.000,00 zł

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, kod 04-022, przy ulicy Walewskiej 4 zaprasza do wzięcia udziału w przetargach.

UWAGA!!!!!
Postępowania przetargowe prowadzone są za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
Ofertę wraz z załącznikami, sporządza się, pod rygorem nieważności, w:
1) formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
2) postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym (https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany) lub podpisem osobistym (zaawansowany podpis elektroniczny powiązany z e-dowodem, https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty).


Nr postępowania Temat Rodzaj zamówienia Status Termin składania ofert
ZP/M-25/24Wykonanie ekspertyzy budowlano – konstrukcyjnej w zakresie oceny stanu technicznego budynków mieszkalnych wraz z analizą ekonomiczną opłacalności wykonania w nich remontów dla 8 budynków administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m. st. WarszawaUsługiPRZED OTWARCIEM2024-06-24 godz. 11:00
ZP/M-22/24Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w rejonie ul. Aptecznej w Warszawie.UsługiPO OTWARCIU2024-05-29 godz. 12:00