Proszę czekać...

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Wybór najkorzystniejszej oferty

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, kod 04-022, przy ulicy Walewskiej 4 zaprasza do wzięcia udziału w przetargach.


Nr postępowania Temat Rodzaj zamówienia Tryb
ZP/TP/D/34/24Rozbudowa placu zabaw przy ul. Kinowej 16 w WarszawieDostawyZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/M-22/24Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w rejonie ul. Aptecznej w Warszawie.UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/TP/U/38/24Utrzymanie i rozwój systemu SEIZBIL dla Zamawiającego oraz innych jednostek m. st. Warszawy z możliwością rozporządzania nabytymi prawami na rzecz innych osób, w szczególności innych jednostek samorządu terytorialnego.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/M-28/24Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest zakup usług subskrypcji i wsparcia do systemów HCL Domino.UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/M-27/24Zakup 350 Licencji ESET Protect Complete.DostawyZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/TP/Rb/30/24Wykonanie prac w zakresie doposażenia w instalacje ciepłej wody, centralnego ogrzewania i kocioł gazowy oraz w wewnętrzną instalację gazu w lokalach nr 1, 4, 7, 9, 10, 11, 14 w budynku przy ul. Chłopickiego 6A oraz w instalacje cieplej wody, centralnego ogrzewania i kocioł gazowy w lokalu nr 3 w budynku przy ul. Styki 22.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/M-20/24Wykonywanie pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków będących w zarządzaniu ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy, w 2024 roku.UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/M-23/24Sukcesywna dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2024 r.DostawyZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/TP/Rb/29/24.Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej, montaż instalacji domofonowej, antenowej i piorunochronnej w formule zaprojektuj i wybuduj w budynkach przy ulicy Czapelskiej 37 i Jarocińskiej 29 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/Wr/Rb/35/24. Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 5 - roboty podobne nr 1 do umowy GN/PS/4/24/NZ z dnia 30.01.2024 r. (ZP/TP/Rb/74/23).Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/Wr/Rb/32/24Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót ogólnobudowlanych, świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót ogólnobudowlanych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 7 – roboty podobne nr 2 do umowy GN/PS/57/22/NZ z dnia 17.08.2022 r. (ZP/TP/Rb/42/22).Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/Wr/Rb/31/24Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót sanitarnych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót sanitarnych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 6 - roboty podobne nr 2 do umowy 43/22/NZ/GN/PS z dnia 14.06.2022 r. (ZP/TP/Rb/26/22).Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/Wr/Rb/33/24Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga–Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 7 – roboty podobne nr 4 do umowy GN/PS/45/23/NZ z dnia 24.05.2023 r. (ZP/TP/Rb/18/23)Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/M-18/24wykonywanie rocznych przeglądów stanu technicznego budynków będących w zarządzaniu ZGN Praga-Południe w 2024 roku.UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/Wr/U/24/24Konserwacja zieleni na terenie administrowanym przez ZGN Praga południe m.st. Warszawy polegająca na pielęgnacji drzew i krzewów oraz wykonaniu nasadzeni materiałów szkółkarskiego – zamówienie podobne 2 do umowy GN/PS/65/22/NZ z dnia 02.08.2022 r. (ZP/TP/Rb/32/22)UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/TP/Rb/22/24Wykonanie prac remontowych w zakresie robót ogólnobudowlanych, świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót ogólnobudowlanych związanych z utrzymaniem zasobów w należnym stanie technicznym w zasobach administrowanych przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/Wr/U/28/24Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy stanowiących własność m.st. Warszawy (teren Administracji Nieruchomości nr 7) zamówienie podobne do umowy nr GN/PS/64/22/NZ z dnia 01.09.2022 r.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/Wr/U/27/24Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy stanowiących własność m.st. Warszawy (teren Administracji Nieruchomości nr 6) zamówienie podobne do umowy nr GN/PS/63/22/NZ z dnia 01.09.2022 r.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/Wr/U/26/24Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy stanowiących własność m.st. Warszawy (teren Administracji Nieruchomości nr 5) zamówienie podobne do umowy nr GN/PS/62/22/NZ z dnia 01.09.2022 r.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/TP/U/23/24Świadczenie usług pocztowych w latach 2024-2026 w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dz. Praga-Południe m. st. Warszawy.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/Wr/U/25/24Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy stanowiących własność m.st. Warszawy (teren Administracji Nieruchomości nr 1) zamówienie podobne do umowy nr GN/PS/61/22/NZ z dnia 01.09.2022 r.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/TP/Rb/9/24Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa – montaż instalacji wody ciepłej z cyrkulacją, centralnego ogrzewania i gazowej (zasilenie kotła), wymiana instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej, montaż kotłowni gazowej i adaptacja komórek lokatorskich na pomieszczenie kotłowni gazowej w budynku przy ulicy Stoczkowskiej 8 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/M-14/24Wykonanie 5-letnich przeglądów elektrycznych w lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz garażach i boksach garażowych administrowanych przez ZGN Praga Południe m. st. Warszawa w 2024 roku.UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/M-16/24Stały nadzór i obsługa serwisowo-konserwacyjna instalacji wentylacyjnych, grzewczych, wodnych i kanalizacyjnych wraz z urządzeniami i automatyką znajdujących się w budynkach A i B na terenie Parku im. Józefa Polińskiego administrowanych przez Administrację Nieruchomości Nr 7 ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy.UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/TP/D/11/24Dostawa i montaż stojaków rowerowych na terenie Dzielnicy Praga-Południe.DostawyZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/10/24Przebudowa budynku w zakresie wykonania wewnętrznego szybu wraz z dostarczeniem i montażem windy w budynku przy ul. Mycielskiego 20 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/14/24.Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości nr 1.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/Wr/Rb/18/24. Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót sanitarnych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót sanitarnych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 5 - roboty podobne nr 2 do umowy GN/PS/90/22/NZ z dnia 15.11.2022 r. (ZP/TP/Rb/63/22).Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/Wr/Rb/19/24Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót ogólnobudowlanych, świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót ogólnobudowlanych związanych z utrzymaniem zasobów w należytym stanie technicznym administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 5 - roboty podobne nr 2 do umowy GN/PS/69/22/NZ z dnia 07.09.2022 r. (ZP/TP/Rb/50/22). Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/Wr/Rb/20/24Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót ogólnobudowlanych, świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót ogólnobudowlanych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 6 roboty podobne nr 2 do umowy GN/PS/54/22/NZ z dnia 03.08.2022 r. (ZP/TP/Rb/38/22).Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/M-8/24Sukcesywna dostawa artykułów czystościowych dla ZGN Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2024 r.DostawyZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/M-4/24Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań: 1. Zagospodarowanie zieleni na terenie przy ul. Kinowej 8 i 10 w Warszawie, 2. Przebudowa terenu przy ul. Grochowskiej zgodnie z BO 891 Zielone ulice, 3. Zagospodarowanie zieleni na terenie przy ul. Rozłuckiej zgodnie z BO 1259 Zielono na Grochowie.UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/M-5/24Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań: 1. Przebudowa terenu przy al. Kumanieckiego w Warszawie zgodnie z BO 996 Zieleń zamiast betonu. 2. Przebudowa terenu przy ul. Lubelskiej w Warszawie zgodnie z BO 1120 Więcej zieleni. 3. Przebudowa terenu przy ul. Zwycięzców w Warszawie zgodnie z BO 1120 Więcej zieleni. 4. Zagospodarowanie zieleni na terenie skweru przy ul. Krypskiej w Warszawie zgodnie z BO 1120 Więcej zieleni.UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/TP/U/12/24Usługi rozwoju i utrzymania systemu Papirus SQL.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/Wr/U/17/24Utrzymanie i rozwój systemu SEIZBIL.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/Wr/Rb/16/24Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 7 - roboty podobne nr 3 do umowy GN/PS/45/23/NZ z dnia 24.05.2023 r. (ZP/TP/Rb/18/23).Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/Wr/Rb/15/24Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 6 - roboty podobne nr 3 do umowy GN/PS/49/23/NZ z dnia 31.05.2023 r. (ZP/TP/Rb/21/23).Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/M-2/24Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usług dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji, dezodoryzacji oraz ozonowania (wraz z kompleksowym sprzątaniem pomieszczeń po zgonach) w budynkach mieszkalnych, użytkowych i siedzibach będących w administrowaniu ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/M-7/24Sukcesywna dostawa artykułów biurowych - ujętych w Opisie Przedmiotu Zamówienia – dla ZGN Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2024 r.DostawyZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/TP/U/6/24Ochrona budynków i terenu osiedla położonego w Warszawie przy ul. Meissnera nr: 5, 7, 9, 11, 13.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/Wr/Rb/7/24Budowa, przebudowa, naprawy, remonty i modernizacje ciągów komunikacyjnych w 2024 r. na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy – zamówienia podobne do umowy GN/PS/83/23/NZRoboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/Wr/Rb/3/24Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 7 - roboty podobne nr 2 do umowy GN/PS/45/23/NZ z dnia 24.05.2023 r. (ZP/TP/Rb/18/23).Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/Wr/Rb/4/24Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 6 - roboty podobne nr 2 do umowy GN/PS/49/23/NZ z dnia 31.05.2023 r. (ZP/TP/Rb/21/23).Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/Wr/Rb/1/24.Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót sanitarnych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowania technicznego w zakresie robót sanitarnych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 7 – roboty podobne nr 2 do umowy GN/PS/38/22/NZ z dnia 07.06.2022 r. (ZP/TP/Rb/16/22). Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/Wr/Rb/2/24Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1 - roboty podobne nr 2 do umowy GN/PS/46/23/NZ z dnia 24.05.2023 r. (ZP/TP/Rb/24/23).Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/TP/Rb/73/23Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót elektrycznych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót elektrycznych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 6 w roku 2024 i 2025.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/74/23Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. Warszawy w na terenie Administracji Nieruchomości NR – 5 w 2024 r. Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/75/23Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót elektrycznych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót elektrycznych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 7 w roku 2024 i 2025.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/67/23.Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa – wymiana instalacji wod-kan, instalacji gazu, instalacji centralnego ogrzewania i modernizacja jednofunkcyjnego węzła cieplnego wraz z doposażeniem w moduł cwu w budynku przy ulicy Grochowskiej 280 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/Wr/U/65/23konserwacja zieleni na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy polegająca na pielęgnacji drzew i krzewów oraz wykonywaniu nasadzeń materiału szkółkarskiego – zamówienie podobne nr 1 do umowy GN/PS/65/22/NZ z dnia 02.09.2022 r.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/TP/U/68/23Wynoszenie, przewóz oraz rozładunek odpadów komunalnych w tym wielkogabarytowych oraz innych rzeczy ruchomych z lokali i innych miejsc wskazanych przez ZGN Praga – Południe m. st. Warszawy do miejsc składowania oraz wynoszenie, załadunek i wywóz na składowisko odpadów poremontowych.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/M-58/23Wykonanie prac na podstawie dokumentacji projektowej dla zadań: „Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej Ö 0.300 m w drodze dojazdowej do ul. Rożnowskiej oraz likwidacja i budowa przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych do budynków zlokalizowanych przy ul. Rożnowskiej 10A i Rożnowskiej 10B w Warszawie”. Roboty budowlaneZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/Wr/U/70/23Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia terenów i budynków znajdujących się we władaniu Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnica Praga PołudnieUsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/TP/U/66/23Świadczenie usług konserwacji, usuwania awarii oraz wykonanie drobnych napraw dźwigów osobowych usytuowanych w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2023 i 2024 r. UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/Wr/U/72/23Konserwacja zieleni na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy polegająca na: koszeniu trawników, cięciu krzewów i żywopłotów, zakładaniu trawników, sadzeniu bylin i krzewów. Zamówienie podobne do umowy nr GN/PS/92/22/NZ z dnia 17.11.2022 r.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/Wr/Rb/71/23Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót sanitarnych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót sanitarnych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1 - roboty podobne nr 2 do umowy GN/PS/41/22/NZ z dnia 09.06.2022 r. (ZP/TP/Rb/23/22).UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/M-60/23Konserwacja techniczna instalacji anten zbiorczych RTV i SAT w budynkach administrowanych przez ZGN Praga – Południe – 2023 - 2025 r. UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/M-61/23Konserwacja systemu sygnalizacji alarmu pożaru SAP, wykrywania CO i automatyki wentylacji wyciągowej i wentylacji pożarowej wraz z konserwacją wentylatorów dachowych wspomagających wentylację lokali mieszkalnych oraz monitorowanie sygnałów otrzymywanych z lokalnego systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie i przekazanie alarmu do Państwowej Straży Pożarnej wraz z konserwacją urządzeń transmisji alarmów instalacji przeciwpożarowej na trenie zespołu budynków przy ul. Meissnera 5,7,9,11 i 13 w latach 2023-2025.UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/TP/U/69/23Świadczenie usług w zakresie przeglądów instalacji i urządzeń gazowych, utrzymywania pogotowia technicznego dla nagłych zdarzeń oraz usuwanie nieprawidłowości i awarii w instalacjach gazowych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2023 i 2024 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1 i 6UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/U/64/23Kompleksowe świadczenie usług w zakresie sprzątania szaletów publicznych w trzech lokalizacjach.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/M-59/23Świadczenie usługi polegającej na usuwaniu nadmiaru śniegu, nawisów śnieżnych, sopli lodowych i oblodzeń na rynnach z budynków administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7 w sezonie zimowym 2023/2024. UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/TP/U/63/23Ochrona budynków i terenu osiedla położonego w Warszawie przy ul. Meissnera nr: 5, 7, 9, 11, 13UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/U/57/23Świadczenie usług w zakresie przeglądów instalacji i urządzeń gazowych, utrzymywania pogotowia technicznego dla nagłych zdarzeń oraz usuwanie nieprawidłowości i awarii w instalacjach gazowych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2023 i 2024 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 5 i 7.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/M-49/23Obsługa serwisowo-konserwacyjna przepompowni ścieków wraz z utrzymaniem drożności kanalizacji między budynkami a przepompownią oraz usuwanie awarii w pracy przepompowni w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1 w latach 2023-2025UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/TP/U/58/23Ochrona budynków administracyjnych ZGN wraz z przyległymi do nich terenami parkingowymi oraz obiektów zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/M-54/23Dostawa sprzętu komputerowego. DostawyZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/TP/U/53/23Świadczenie usług konserwacji węzłów cieplnych oraz konserwacja automatyki pogodowej węzłów cieplnych w budynkach administrowanych przez AN-1, AN-5, AN – 6, AN – 7 ZGN Praga Południe w 2023 i 2024 r. UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/M-50/23.Wykonanie usługi związanej z realizacją zadania z Budżetu Obywatelskiego 2023 pn.: „Chronimy jerzyki i wróble na Pradze Po-łudnie – konserwacja, w tym oczyszczenie starych gniazd, skrzynek lęgowych dla tych ptaków”. UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/M-47/23Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i kocioł gazowy oraz wymiany wewnętrznej instalacji gazu w lokalach mieszkalnych nr 1, 4, 7, 9, 10, 11 i 14 w budynku przy ul. Chłopickiego 6A w Warszawie. UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/Wr/Rb/61/23Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. Warszawy w 2023 i 2024 roku na terenie Administracji Nieruchomości NR – 5 – roboty podobne nr 1 do umowy GN/PS/17/23/NZ z dnia 10.03.2023 r. (ZP/TP/RB/3/23). Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/TP/U/51/23Wykonywanie prac ogrodniczych związanych z realizacją zadania pn.: Rewitalizacja terenów zielonych w Dzielnicy Praga - Południe – teren Centrum Lokalnego Kamionek przy ul. Grochowskiej 328.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/U/59/23Utrzymanie i rozwój baz danych HCL Domino (systemu SEIZBIL)UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/Wr/Rb/62/23Wykonanie prac remontowych w zakresie robót elektrycznych związanych z utrzymaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowania technicznego w zakresie robót elektrycznych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 5 w latach 2023 i 2024 – roboty podobne nr 2 do umowy GN/PS/56/22/NZ z dnia 05.08.2022 r. (ZP/TP/Rb/40/22). Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/TP/Rb/50/23Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót elektrycznych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót elektrycznych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1 w roku 2023 i 2024.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/47/23Adaptacja, na placówkę biblioteczną , lokalu U-1, w budynku przy ul. Grochowskiej 297 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/54/23Przebudowa wraz ze zmiana sposobu użytkowania istniejącego lokalu handlowego na lokal administracji publicznej (archiwum) na części działki nr 26/2 obr. 3-05-14, przy ul. Budrysów 18A w dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawa.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/Wr/Rb/60/23Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2023 i 2024 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1 - roboty podobne nr 1 do umowy GN/PS/46/23/NZ z dnia 24.05.2023 r. (ZP/TP/Rb/24/23).Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/TP/U/49/23.Wykonanie robót związanych z realizacją zadania z Budżetu Obywatelskiego 2023 pn.: „Zielona Praga-Południe - nasadzenia i uporządkowanie terenu".UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/Wr/U/55/23Świadczenie usług konserwacji kotłowni gazowych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w pomieszczeniach kotłowni w budynkach administrowanych przez AN-1, AN-5, AN-6 i AN-7 ZGN Praga-Południe w 2023 i 2024 roku - roboty podobne nr 1 do umowy GN/PS/94/22/NZ z dnia 21.11.2022 r. (ZP/TP/U/55/22).UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/Wr/Rb/52/23.Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót sanitarnych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót sanitarnych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 5 w 2023 i 2024 roku - roboty podobne nr 1 do umowy GN/PS/ 90/22/NZ z dnia 15.11.2022 r. (ZP/TP/Rb/63/22).Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/TP/Rb/44/23.Budowa, przebudowa, naprawy, remonty i modernizacje ciągów komunikacyjnych w 2023 r. na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/Wr/Rb/48/23Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rybnej 10 w Warszawie (dokończenie robót przerwanych, wykonanie poprawek robót wadliwie wykonanych oraz wymianę elementów uszkodzonych).Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/Wr/Rb/46/23.Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2023 i 2024 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 7 - roboty podobne nr 1 do umowy GN/PS/45/23/NZ z dnia 24.05.2023 r. (ZP/TP/Rb/18/23).Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/M-42/23Wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego wielorodzinnego („A”) i budynku mieszkalnego („B”) oraz zabudowań gospodarczych („F” i „G”) usytuowanych na terenie dz. ew. nr 163/6 z obrębu 3-05-09 przy ul. Komorskiej 30 w Warszawie. Roboty budowlaneZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/Wr/Rb/45/23Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2023 i 2024 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr – 6 - roboty podobne nr 1 do umowy GN/PS/49/23/NZ z dnia 31.05.2023 r. (ZP/TP/Rb/21/23).Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/TP/U/42/23Wykonanie prac ogrodniczych związanych z realizacją zadania pn.: „Wielkie Grochowskie rozpłytowanie - zieleń zamiast betonu na naszych ulicach i podwórkach”UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/35/23Wykonanie przebudowy terenu działki nr 13 z obrębu 3-01-13 przy ul. Meksykańskiej 3.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy z negocjacjami
ZP/M-41/23W trybie „zaprojektuj i wybuduj” opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji dwufunkcyjnego węzła cieplnego wraz z wymianą instalacji c.o. w piwnicy budynku przy ul. Międzynarodowej 56 w Warszawie. Roboty budowlaneZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/TP/Rb/39/23Remont dachu oraz poddasza budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zamoyskiego 43 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/37/23Remont dachu oraz poddasza budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Skaryszewskiej 2 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/D/34/23 Rozbudowa placu zabaw na Gocławiu.DostawyZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy z negocjacjami
ZP/TP/Rb/31/23.Wykonanie prac na podstawie projektów technicznych „doposażenie w instalacje ciepłej wody, centralnego ogrzewania i kocioł gazowy oraz wymianę instalacji gazu w 6 budynkach (14 lokali) oraz „doposażenie w instalacje ciepłej wody, centralnego ogrzewania i kocioł gazowy w 4 budynkach (4 lokale)”.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/29/23Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynku mieszkalnego przy ul. Grochowskiej 97 administrowanego przez ZGN Praga Południe m.st. Warszawy.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/U/20/23Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nadbudowy wraz z przebudową budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lubartowskiej 22 w Warszawie.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/U/22/23.Wykonanie inwentaryzacji drzew na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. WarszawyUsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/Wr/Rb/33/23Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót ogólnobudowlanych, świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót ogólnobudowlanych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 7 w latach 2023-2024 – roboty podobne nr 1 do umowy GN/PS/57/22/NZ z dnia 17.08.2022 r. Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/M-27/23Sukcesywna dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2023 roku. DostawyZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/M-26/23Wykonanie przeglądów pięcioletnich oraz rocznych placów zabaw, siłowni plenerowych i obiektów rekreacyjno-sportowych będących w administrowaniu ZGN Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy. UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/Wr/Rb/32/23Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót sanitarnych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót sanitarnych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 6 w 2023 i 2024 roku - roboty podobne nr 1 do umowy GN/PS/ 43/22/NZ z dnia 14.06.2022 r. (ZP/TP/Rb/26/22).Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/TP/Rb/21/23Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga–Południe m. st. Warszawy w 2023 i 2024 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 6Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/Wr/U/30/23Utrzymanie i rozwój systemu SEIZBILUsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/TP/U/19/23.Wykonywanie rocznych przeglądów stanu technicznego budynków będących w zarządzaniu ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy, w 2023 roku.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/Wr/Rb/28/23.Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót ogólnobudowlanych, świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót ogólnobudowlanych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 6 w latach 2023-2024 – roboty podobne nr 1 do umowy GN/PS/54/22/NZ z dnia 03.08.2022 r. (ZP/TP/Rb/38/22).Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/TP/Rb/24/23Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga–Południe m. st. Warszawy w 2023 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/18/23Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga–Południe m. st. Warszawy w 2023 i 2024 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 7Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/Wr/Rb/26/23Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót elektrycznych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót elektrycznych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 6 w 2023 i 2024 roku - roboty podobne nr 2 do umowy 106/21/NZ/GN/PS z dnia 25.11.2021 r. (ZP/PN/Rb/68/21)Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/Wr/Rb/27/23Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót ogólnobudowlanych, świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót ogólnobudowlanych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 5 w latach 2023-2024 – roboty podobne nr 1 do umowy GN/PS/69/22/NZ z dnia 07.09.2022 r. (ZP/TP/Rb/50/22).Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/M-19/23Wykonanie projektu rozbiórki wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę pomieszczeń technicznych przy ul. Waszyngtona 71/73 w Warszawie, dz. ew. 84/11 z obrębu 3-05-01.UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/TP/Rb/12/23 Wykonanie prac związanych z przebudową podwórka przy budynku Międzynarodowa 52/54A.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy z negocjacjami
ZP/Wr/Rb/25/23.Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót ogólnobudowlanych, świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót ogólnobudowlanych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1 w latach 2023-2024 – roboty podobne nr 1 do umowy GN/PS/66/22/NZ z dnia 02.09.2022 r. Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/M-20/23Zakup usług subskrypcji i wsparcia dla systemu Commvault..UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/M-15/23Jednorazowa dostawa i wymiana piasku w piaskownicach i na placach zabaw pozostających w administrowaniu przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2023 roku.DostawyZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/Wr/Rb/23/23Budowa, przebudowa, naprawy, remonty i modernizacje ciągów komunikacyjnych w 2023 na terenie administrowanym przez ZGN Praga Południe m.st. Warszawy – roboty podobne 3 do umowy GN/PS/53/22/NZ.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/Wr/Rb/15/23Świadczenie usług konserwacji węzłów cieplnych oraz konserwacja automatyki pogodowej węzłów cieplnych w budynkach administrowanych przez AN-1, AN-5, AN-6 i AN-7 ZGN Praga-Południe - roboty podobne nr 1 do umowy GN/PS/88/22/NZ z dnia 09.11.2022 r. (ZP/TP/U/58/22).Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/Wr/Rb/17/23. Odnowienie lokali mieszkalnych przekazanych do jednorazowej dyspozycji Dzielnicy Praga-Południe na terenie m.st. Warszawy – roboty podobne nr 2 do umowy GN/PS/26/22/NZ z dn. 04.05.2022 r. (ZP/TP/RB/9/22).Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/TP/Rb/86/22Modernizacja garażu podziemnego i patio przy zespole budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Meissnera 7, 9, 11 i 13 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/M-9/23Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa terenu działki nr 13 z obrębu 3-01-13 przy ulicy Meksykańskiej 3”.UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/M-5/23Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji lokalu użytkowego na archiwum zlokalizowanego w budynku przy ul. Budrysów 18A w Warszawie.UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/M-11/23Świadczenie usług konserwacji, usuwania awarii oraz wykonywanie drobnych napraw instalacji fontanny zlokalizowanej na Placu Szembeka w Warszawie w okresie od 15 kwietnia 2023 r. do 15 października 2023 r. UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/M-6/23Wykonanie prac na podstawie projektów technicznych „Przystosowanie pomieszczenia piwnicznego na potrzeby kotłowni gazowej wraz z kominem zewnętrznym, kotłownia gazowa – część technologiczna i część elektryczna oraz wewnętrzna instalacja gazu na potrzeby kotłowni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Omulewskiej 11A w Warszawie”Roboty budowlaneZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/Wr/Rb/14/23Wykonanie prac remontowych w zakresie robót elektrycznych związanych z utrzymaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowania technicznego w zakresie robót elektrycznych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 5 w latach 2023 i 2024 – roboty podobne nr 1 do umowy GN/PS/56/22/NZ z dnia 05.08.2022 r. (ZP/TP/Rb/40/22). Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/M-8/23Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa placu zabaw na działce nr 13/1 z obrębu 3-06-01 przy al. Kumanieckiego w Warszawie”.UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/TP/Rb/2/23Remont dachu i poddasza budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kobielskiej 88/92 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/M-12/23Sukcesywna dostawa artykułów czystościowych dla ZGN Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2023 r.DostawyZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/Wr/Rb/13/23Wykonanie prac remontowych w zakresie robót sanitarnych związanych z utrzymaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie pogotowania technicznego w zakresie robót sanitarnych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2023 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 7 – roboty podobne nr 1 do umowy GN/PS/38/22/NZ z dnia 07.06.2022 r. (ZP/TP/Rb/16/22). Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/TP/Rb/3/23.Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga–Południe m. st. Warszawy w 2023 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 5.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/M-7/23Wykonywanie usług dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji, dezodoryzacji oraz ozonowania (wraz z kompleksowym sprzątaniem pomieszczeń po zgonach) w budynkach mieszkalnych, użytkowych i siedzibach będących w administrowaniu ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy. UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/TP/U/11/23Kontrole przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów będących w eksploatacji w budynkach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibach własnych administrowanych przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w 2023 i 2024 roku na terenie Administracji Nieruchomości nr 5 i 6.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/Wr/Rb/10/23Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót elektrycznych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót elektrycznych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1 w 2023 i 2024 roku - roboty podobne nr 2 do umowy 111/21/NZ/GN/PS z dnia 30.11.2021 r. (ZP/TP/Rb/67/21).Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/M-1/23Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla ZGN Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2023 r. DostawyZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/Wr/Rb/9/23Budowę przebudowę, naprawy, remonty i modernizacje ciągów komunikacyjnych w 2023 na terenie administrowanym przez ZGN Praga Południe m.st. Warszawy – roboty podobne do umowy GN/PS/53/22/NZ z dnia 27.07.2022 r. ZP/TP/Rb/36/22)Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/Wr/Rb/7/23.Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2023 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1 – roboty podobne nr 3 do umowy 84/21/NZ/GN/PS z dnia 26.10.2021 r. (ZP/TP/Rb/62/21).Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/TP/U/1/23Utrzymanie i rozwój baz danych HCL Domino (systemu SEIZBIL).UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/M-40/22Wykonanie pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków będących w zarządzie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2023 roku.UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/TP/U/83/22.Kontrole przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów będących w eksploatacji w budynkach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibach własnych administrowanych przez ZGN Praga–Południe m.st. Warszawy w 2023 i 2024 roku na terenie Administracji Nieruchomości nr 1.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/U/85/22.Kontrole przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów będących w eksploatacji w budynkach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibach własnych administrowanych przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w 2023 i 2024 roku na terenie Administracji Nieruchomości nr 7.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/Wr/Rb/4/23.Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót elektrycznych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót elektrycznych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 7 w 2023 i 2024 roku - roboty podobne nr 2 do umowy 107/21/NZ/GN/PS z dnia 25.11.2021 r. (ZP/PN/Rb/69/21).Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/Wr/Rb/6/23. Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2023 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 7 – roboty podobne nr 3 do umowy 95/21/NZ/GN/PS z dnia 10.11.2021 r. (ZP/TP/Rb/61/21).Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/Wr/Rb/5/23Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2023 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr – 6 - roboty podobne nr 2 do umowy GN/PS/50/22/NZ z dnia 14.07.2022 r. (ZP/TP/Rb/29/22).Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/TP/U/87/22Wynoszenie, przewóz oraz rozładunek odpadów komunalnych w tym wielkogabarytowych oraz innych rzeczy ruchomych z lokali i innych miejsc wskazanych przez ZGN Praga – Południe m. st. Warszawy do miejsc składowania oraz wynoszenie, załadunek i wywóz na składowisko odpadów poremontowych.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy z negocjacjami
ZP/Wr/Rb/88/22Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót sanitarnych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót sanitarnych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1 w 2023 roku - roboty podobne nr 1 do umowy GN/PS/41/22/NZ z dnia 09.06.2022 r. (ZP/TP/Rb/23/22).Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/TP/U/82/22Obsługa serwisowa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz utrzymaniem systemu kontroli kosztów Q-vision.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/Wr/U/76/22Świadczenie usługi dystrybucji dostawy energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia terenów i budynków znajdujących się we władaniu Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnica Praga PołudnieUsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/TP/U/78/22.Kompleksowe świadczenie usług w zakresie sprzątania szaletów publicznych w trzech lokalizacjach.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/U/62/22Świadczenie usług konserwacji, usuwanie awarii oraz wykonanie drobnych napraw dźwigów osobowych usytuowanych w budynkach administrowanych przez ZGN Praga Południe w 2022 i 2023 r. UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/U/81/22Usługi rozwoju i utrzymania systemu Papirus SQL.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/U/66/22.Świadczenie usług w zakresie przeglądów instalacji i urządzeń gazowych, utrzymywania pogotowia technicznego dla nagłych zdarzeń oraz usuwanie nieprawidłowości i awarii w instalacjach gazowych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2022 i 2023 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1 i 6. UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/U/67/22Świadczenie usług w zakresie przeglądów instalacji i urządzeń gazowych, utrzymywania pogotowia technicznego dla nagłych zdarzeń oraz usuwanie nieprawidłowości i awarii w instalacjach gazowych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2022 i 2023 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 5 i 7.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/Wr/Rb/77/22Budowa przebudowa, naprawy, remonty i modernizacje ciągów komunikacyjnych w 2022 na terenie administrowanym przez ZGN Praga Południe m.st. Warszawy – roboty podobne do umowy GN/PS/53/22/NZ z dnia 27.07.2022 r. (ZP/TP/Rb/36/22).Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/TP/U/73/22.Świadczenie usług pocztowych w latach 2022/2024 w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, dostarczania i doręczania przesyłek listowych i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/U/75/22Ochrona budynków administracyjnych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy wraz z przyległymi do nich terenami parkingowymi oraz obiektów zarządzanych przez ZGN.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/Wr/Rb/74/22Świadczenie usług teleinformatycznych dla ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy - zamówienie podobne do umowy 5/22/NZ/GN/PS z dnia 31.01.2022 r. nr postępowania ZP/PN/U/2/22UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/TP/U/55/22.Świadczenie usług konserwacji kotłowni gazowych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w pomieszczeniach kotłowni w budynkach administrowanych przez AN-1, AN-5, AN-6 i AN-7 ZGN Praga-Południe w 2022 i 2023 roku.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/M-32/22Wykonanie prac na podstawie projektów technicznych „Doposażenie w instalacje ciepłej wody, centralnego ogrzewania i kocioł gazowy lokali mieszkalnych nr 7 i 12 w budynku przy ul. Francuskiej 22”. Roboty budowlaneZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/M-34/22Świadczenie usługi polegającej na usuwaniu nadmiaru śniegu, nawisów śnieżnych, sopli lodowych i oblodzeń na rynnach z budynków administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7 w sezonie zimowym 2022/2023. UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/TP/Rb/63/22Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót sanitarnych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót sanitarnych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 5 w 2022 i 2023 rokuRoboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/U/64/22Ochrona budynków i terenu osiedla położonego w Warszawie przy ul. Meissnera nr: 5, 7, 9, 11, 13.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/RB/71/22Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2022 i 2023 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1 – roboty podobne nr 2 do umowy 84/21/NZ/GN/PS z dnia 26.10.2021 r. (ZP/PN/Rb/62/21)Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/TP/U/58/22.Świadczenie usług konserwacji węzłów cieplnych oraz konserwacja automatyki pogodowej węzłów cieplnych w budynkach administrowanych przez AN-1, AN-5,AN – 6, AN – 7 ZGN Praga Południe w 2022 i 2023 r.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/48/22Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Karczewskiej 31 i 33 w Warszawie”.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/PN/U/39/22Konserwacja zieleni na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy polegająca na koszeniu trawników, cięciu krzewów i żywopłotów, zakładaniu trawników, sadzeniu bylin i krzewów. .UsługiZamowienia publiczne powyzej progow unijnych Przetarg nieograniczony
ZP/Wr/U/69/22Utrzymanie i rozwój systemu SEIZBIL.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/Wr/Rb/65/22.Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2022 i 2023 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 5 – roboty podobne nr 2 do umowy GN/PS/24/22/NZ z dnia 28.04.2022 r. (ZP/TP/Rb/6/22).Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/TP/Rb/53/22Przebudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Drewnickiej 2A w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/Wr/Rb/61/22Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót elektrycznych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót elektrycznych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 7 w 2022 i 2023 roku - roboty podobne nr 1 do umowy 107/21/NZ/GN/PS z dnia 25.11.2021 r. (ZP/PN/Rb/69/21).Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/M-28/22Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników i kandydatów na pracowników Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy oraz wykonywanie czynności związanych z warunkami pracy w Zakładzie.UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/M-29/22Wykonanie rozbiórki dwóch hal magazynowych i wiaty śmietnikowej przy ul. Grochowskiej 301/305 i ul. St. Augusta dz. ew. nr 25 z obrębu 3-05-31 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/Wr/Rb/60/22Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót elektrycznych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót elektrycznych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 6 w 2022 i 2023 roku - roboty podobne nr 1 do umowy 106/21/NZ/GN/PS z dnia 25.11.2021 r. (ZP/PN/Rb/68/21).Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/Wr/Rb/57/22Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2022 i 2023 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 7 – roboty podobne nr 2 do umowy 95/21/NZ/GN/PS z dnia 10.11.2021 r. (ZP/TP/Rb/61/21).Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/Wr/Rb/56/22Odnowienie lokali mieszkalnych przekazanych do jednorazowej dyspozycji Dzielnicy Praga - Południe na terenie m.st. Warszawy w 2022 i 2023 roku – roboty podobne nr 1 do umowy GN/PS/26/22/NZ z dnia 04.05.2022 r. (ZP/TP/Rb/9/22).Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/Wr/Rb/54/22Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2022 i 2023 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr – 6 - roboty podobne nr 1 do umowy GN/PS/50/22/NZ z dnia 14.07.2022 r. (ZP/TP/Rb/29/22).Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/Wr/Rb/52/22Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót elektrycznych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót elektrycznych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1 w roku 2022 i 2023 - roboty podobne nr 1 do umowy 111/21/NZ/GN/PS z dnia 30.11.2021 r. (ZP/TP/Rb/67/21).Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/M-27/22Wykonywanie usług dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji, dezodoryzacji oraz ozonowania (wraz z kompleksowym sprzątaniem pomieszczeń po zgonach) w budynkach mieszkalnych, użytkowych i siedzibach będących w administrowaniu ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/TP/Rb/50/22.Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót ogólnobudowlanych, świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót ogólnobudowlanych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 5 w latach 2022 i 2023.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/47/22Wykonanie prac związanych z realizacją pn.: „Wielkie Grochowskie rozpłytowanie – zieleń zamiast betonu na naszych ulicach i podwórkach”Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/46/22.Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót ogólnobudowlanych, świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót ogólnobudowlanych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1 w latach 2022 i 2023.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/M-26/22Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej szybu windowego w budynku przy ul. Mycielskiego 20 w Warszawie. UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/PN/U/31/22Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy.UsługiZamowienia publiczne powyzej progow unijnych Przetarg nieograniczony
ZP/PN/U/32/22Konserwacja zieleni na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy polegająca na pielęgnacji drzew i krzewów oraz wykonywaniu nasadzeń materiału szkółkarskiego.UsługiZamowienia publiczne powyzej progow unijnych Przetarg nieograniczony
ZP/TP/Rb/42/22.Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót ogólnobudowlanych, świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót ogólnobudowlanych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 7 w latach 2022 i 2023.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/34/22Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa Centrum Lokalnego „Dawny Bazar Rogatka” w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie”.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy z negocjacjami
ZP/TP/Rb/37/22Budowa skweru rodzinnego na Gocławiu w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/38/22.Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót ogólnobudowlanych, świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót ogólnobudowlanych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 6 w latach 2022 i 2023.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/RB/40/22Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót elektrycznych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót elektrycznych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w roku 2022 i 2023 na terenie Administracji Nieruchomości Nr 5.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/36/22.Budowa, przebudowa, naprawa, remont i modernizacje ciągów komunikacyjnych w 2022 r. na terenie administrowanym przez ZGN Praga–Południe m.st. Warszawy.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/29/22. Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga – Południe m. st. Warszawy w 2022 i 2023 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 6.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/Wr/Rb/35/22Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2022 roku na terenie AN - 5 – roboty podobne nr 1 do umowy GN/PS/24/22/NZ z dnia 28.04.2022 r. (ZP/TP/Rb/6/22).Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/TP/U/30/22Wykonanie 5-letnich przeglądów elektrycznych w lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz garażach i boksach garażowych administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2022 roku na terenie Administracji Nieruchomości 1 i 7UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/14/22Remont instalacji elektrycznych i niskoprądowych w budynku przy ul. Mycielskiego 20 w Warszawie ETAP II.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/M-22/22Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, instalacji gazu oraz technologii kotłowni gazowej w lokalach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga – Południe w Warszawie. UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/TP/U/11/22.Wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego budynków będących w zarządzie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2022 roku.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/M-21/22Konserwacja zieleni na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy polegającą na pielęgnacji drzew i krzewów oraz wykonywaniu nasadzeń materiału szkółkarskiegoUsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/M-18/22Sukcesywna dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2022 roku.DostawyZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/TP/U/12/22Wykonanie pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków będących w zarządzie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2022 roku.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/M-17/22Doposażenie w instalacje ciepłej wody, centralnego ogrzewania i kocioł gazowy oraz wymianę instalacji gazu w budynku przy: ul. Pustelnickiej 14 lok. 6, Pustelnickiej 14 lok. 12Roboty budowlaneZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/TP/U/7/22.Wykonanie 5-letnich przeglądów elektrycznych w lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz garażach i boksach garażowych administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2022 roku na terenie: Część I – Administracji Nieruchomości 1 i 7, Cześć II - Administracji Nieruchomości 5, Część III - Administracji Nieruchomości 6.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/13/22Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – montaż instalacji wody ciepłej z cyrkulacją, centralnego ogrzewania i gazowej (zasilenie kotła), wymianę instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej, montaż kotłowni gazowej i adaptację komórek lokatorskich na pomieszczenie kotłowni gazowej w budynku przy ulicy Szaserów 87 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/M-15/22Świadczenie usług konserwacji, usuwania awarii oraz wykonywanie drobnych napraw instalacji fontanny zlokalizowanej na Placu Szembeka w Warszawie w 2022 r. UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/M-13/22Jednorazowa dostawa i wymiana piasku w piaskownicach i na placach zabaw pozostających w administrowaniu przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2022 roku. DostawyZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/Wr/Rb/18/22Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga – Południe m. st. Warszawy w 2022 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 6 – roboty podobne nr 3 do umowy 29/21/NZ/GN/PS z dnia 08.06.2021 r., (ZP/TP/Rb/6/21).Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/M-10/22Wykonanie przeglądów rocznych placów zabaw, siłowni plenerowych i obiektów rekreacyjno-sportowych będących w administrowaniu ZGN Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy. UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/TP/Rb/6/22Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga – Południe m. st. Warszawy w 2022 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 5.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/8/22Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa – montaż instalacji wody ciepłej z cyrkulacją, centralnego ogrzewania i gazowej (zasilenie kotła), wymianę instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej, montaż kotłowni gazowej i adaptacja komórek lokatorskich na pomieszczenie kotłowni gazowej w budynku przy ulicy Domeyki 18 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/M-5/22Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla ZGN Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2022 r. DostawyZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/TP/U/10/22Utrzymanie i rozwój baz danych HCL Domino (systemu SEIZBIL).UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/M-6/22Sukcesywna dostawa artykułów czystościowych dla ZGN Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2022 r. DostawyZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/M-2/22Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Wielkie Grochowskie rozpłytowanie - zieleń zamiast betonu na naszych ulicach i podwórkach”. UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/M-7/22Zakup usług subskrypcji i wsparcia do systemów HCL Domino.UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/TP/Rb/83/21Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wiarusów 15 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/M-3/22Dostawa sprzetu komputerowego.DostawyZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/M-1/22Zakup usług subskrypcji i wsparcia dla systemu Commvault.UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/Wr/Rb/3/22Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga – Południe m. st. Warszawy w 2022 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 6 – roboty podobne nr 2 do umowy 29/21/NZ/GN/PS z dnia 08.06.2021 r., (ZP/TP/Rb/6/21).Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/TP/U/2/22Świadczenie usług teleinformatycznych dla ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/81/21Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa – montaż instalacji wody ciepłej z cyrkulacją, centralnego ogrzewania i gazowej (zasilenie kotła), wymiana instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej, montaż kotłowni gazowej i adaptacja komórek lokatorskich na pomieszczenie kotłowni gazowej w budynku przy ulicy Dubieńskiej 19 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/M-57/21Wykonywanie usług dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji oraz ozonowania (wraz z kompleksowym sprzątaniem pomieszczeń po zgonach) w budynkach mieszkalnych, użytkowych i siedzibach będących w administrowaniu ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy. UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/Wr/U/86/21Utrzymanie i rozwój systemu SEIZBIL – zamówienie podobne.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/TP/Rb/73/21Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa – wymiana instalacji wod–kan, montaż instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody z cyrkulacją, adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego, montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Osieckiej 54 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/68/21Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót elektrycznych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót elektrycznych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w roku 2022 na terenie Administracji Nieruchomości Nr 6.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/M-50/21Obsługa serwisowo-konserwacyjna przepompowni ścieków wraz z utrzymaniem drożności kanalizacji między budynkami a przepompownią oraz usuwanie awarii w pracy przepompowni w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1 w roku 2022 i 2023.UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/TP/U/70/21Ochrona budynków administracyjnych i przyległych do nich terenów parkingowych ZGN w Dzielnicy Praga–Południe m. st. Warszawy.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/Wr/Rb/78/21Budowa, przebudowa, naprawy, remonty i modernizacje ciągów komunikacyjnych na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy - zamówienie podpobne do umowy nr 76/21/NZ/GN/PS.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/M-47/21Świadczenie usługi polegającej na usuwaniu nadmiaru śniegu, nawisów śnieżnych, sopli lodowych i oblodzeń na rynnach z budynków administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7 w sezonie zimowym 2021/2022.UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/Wr/Rb/76/21Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót sanitarnych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót sanitarnych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 5 w roku 2022 – roboty podobne 3 do umowy nr 174/18/NZ/GN/PS z 21.11.2018 r. (ZP/PN/Rb/90/18).Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/Wr/Rb/75/21Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót sanitarnych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót sanitarnych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 7 w roku 2022 – roboty podobne 2 do umowy nr 175/18/NZ/GN/PS z 22.11.2018 r. (ZP/PN/Rb/90/18).Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/M-46/21Doposażenie wodomierzy ciepłej wody i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych należących w 100% do m. st. Warszawy oraz wodomierzy głównych znajdujących się za wodomierzem MPWiK w nakładki radiowe umożliwiające odczyt zdalny oraz wykonanie zdalnego odczytu w budynkach przy ulicy: Kobielska 88/92 (AN-5) Rechniewskiego 9 (AN-1) Samolotowa 2 (AN-1) Dobrowoja 6 (AN-6) Makowska 99 (AN-7).UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/TP/U/59/21Ochrona budynków i terenu położonego w Warszawie przy ul. Meissnera nr 5, 7 , 9, 11, 13.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/Wr/U/74/21Utrzymanie i rozwój systemu SEIZBIL.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/TP/Rb/51/21Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa – wymiana instalacji wod – kan, montaż instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody z cyrkulacją, adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Zamoyskiego 43 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/Wr/Rb/71/21Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót ogólnobudowlanych oraz świadczenie pogotowia technicznego w zakresie robót ogólnobudowlanych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym w zasobach administrowanych przez ZGN Praga Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 7 w latach 2021 i 2022 - roboty podobne nr 2 do umowy 168/18/NZ/GN/PS z 20.11.2018 r. (ZP/PN/Rb/83/18).Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/Wr/Rb/66/21Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót ogólnobudowlanych oraz świadczenie pogotowia technicznego w zakresie robót ogólnobudowlanych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym w zasobach administrowanych przez ZGN Praga Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 6 w latach 2021 i 2022 - roboty podobne nr 2 do umowy 169/18/NZ/GN/PS z 20.11.2018 r. (ZP/PN/Rb/83/18).Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/Wr/Rb/64/21Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót ogólnobudowlanych oraz świadczenie pogotowia technicznego w zakresie robót ogólnobudowlanych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym w zasobach administrowanych przez ZGN Praga Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1 w latach 2021 i 2022 - roboty podobne nr 2 do umowy 191/18/NZ/GN/PS z 28.11.2018 r. (ZP/PN/Rb/83/18).Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/Wr/Rb/57/21Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga – Południe m. st. Warszawy w 2021 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 6 – roboty podobne nr 1 do umowy 29/21/NZ/GN/PS z dnia 08.06.2021 r. (ZP/TP/Rb/6/21).Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/TP/Rb/28/21Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Modrzewiowej 7 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/Wr/Rb/39/21Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót sanitarnych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót sanitarnych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 6 w latach 2021 i 2022 – roboty podobne 2 do umowy nr 171/18/NZ/GN/PS z 20.11.2018 r. (ZP/PN/Rb/90/18).Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/PN/Rb/34/20Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa – montaż instalacji wody ciepłej z cyrkulacją, centralnego ogrzewania i gazowej (zasilenie kotła), wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej i wody zimnej, montaż kotłowni gazowej i adaptacja komórek lokatorskich na pomieszczenie kotłowni gazowej w budynku przy ulicy Jarocińskiej 13 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/33/20Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa – wymiana instalacji wod – kan, montaż instalacji c.o. i c.w. z cyrkulacją, adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Osieckiej 62 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/RB/32/20Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymiana instalacji wod – kan, montaż instalacji c.o. i c.w. z cyrkulacją, adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy Osieckiej 56 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/RB/31/20Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymiana instalacji wod – kan, montaż instalacji c.o. i c.w. z cyrkulacją, adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Osieckiej 58 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/27/20Wykonanie robót na podstawie projektów budowlano-wykonawczych obejmujących: 1. doposażenie w instalacje ciepłej wody, centralnego ogrzewania i kocioł gazowy oraz wymianę wewnętrznej instalacji gazu w lokalach mieszkalnych nr 1, 3, 12 w budynku przy ul. Alzackiej 15, 2. doposażenie w instalacje ciepłej wody, centralnego ogrzewania i kocioł gazowy: ­ w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku przy ul. Dąbrowieckiej 32, ­ w lokalu mieszkalnym nr 9 w budynku przy ul. Grochowskiej 102, ­ w lokalu mieszkalnym nr 20 w budynku przy ul. Saskiej 70, ­ w lokalu mieszkalnym nr 8 w budynku przy ul. Szaserów 55, ­ w lokalu mieszkalnym nr 6 i 7 w budynku przy ul. Zwycięzców 23Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/20/20Konserwacja zieleni na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy polegającą na koszeniu trawników, cięciu krzewów oraz nasadzeniu materiału szkółkarskiegoUsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony rowne lub powyzej progow unijnych
ZP/PN/RB/28/20Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymiana instalacji wod – kan, montaż instalacji c.o. i c.w. z cyrkulacją, adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy Sulejkowskiej 22 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
25/100TestUsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony rowne lub powyzej progow unijnych
ZP/M-13/20.Wykonanie robót rozbiórkowych pawilonu (pustostanu) znajdującego się na nieruchomości przy ul. Grenadierów 40 w Warszawie Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/D/24/20Budowa otwartej strefy aktywności na Gocławiu przy ul. Cukrowniczej w Warszawie.DostawyZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/26/20Oopracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa – montaż instalacji wody ciepłej z cyrkulacją, centralnego ogrzewania i gazowej (zasilenie kotła), wymiana instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej, montaż kotłowni gazowej i adaptacja komórek lokatorskich na pomieszczenie kotłowni w budynku przy ulicy Zaliwskiego 10 w Warszawie. Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/25/20Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa – montaż instalacji wody ciepłej z cyrkulacją, centralnego ogrzewania i gazowej (zasilenie kotła), wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej i wody zimnej, montaż kotłowni gazowej i adaptacja komórek lokatorskich na pomieszczenie kotłowni gazowej w budynku przy ulicy Dubieńskiej 21 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/22/20Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga- Południe m.st. Warszawy w 2020 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 6Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/23/20Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga- Południe m.st. Warszawy w 2020 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 7.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/18/20Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga- Południe m.st. Warszawy w 2020 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/15/20Wykonanie projektu rozbiórki wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę i rozebranie budynku przy ul. Szaserów 107 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/14/20Wykonanie projektu rozbiórki wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę i rozebranie budynku przy ul. Szaserów 141 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/13/20Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej dla zadań: 1. sieć kanalizacji ogólnospławnej w ul. Wawerskiej, odcinek na wysokości posesji Wawerska 17, Wawerska 15 do ul. Mińskiej w Warszawie, 2. przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne wraz z wymianą kanalizacji podposadzkowej i zagospodarowaniem wód deszczowych z dachu oraz likwidacja istniejących przyłączy wod-kan w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wawerskiej 15, Wawerskiej 17 i Rybnej 26 i Mińskiej 35 w Warszawie, 3. przebudowa przyłącza wodociągowego w budynku przy ul. Prochowej 38 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/10/20.Utrzymanie oraz rozwój baz danych HCL DOMINOUsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-4/20Świadczenie usług konserwacji, usuwania awarii oraz wykonywanie drobnych napraw instalacji fontanny zlokalizowanej na Placu Szembeka w Warszawie w latach 2020-2021.UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/U/4/20Wynoszenie, przewóz oraz rozładunek odpadów komunalnych wielkogabarytowych - rzeczy ruchomych z lokali mieszkalnych i użytkowych wskazanych przez ZGN Praga - Południe m. st. Warszawy do miejsc składowania, wynoszenie odpadów komunalnych wielkogabarytowych – rzeczy ruchomych z lokali mieszkalnych, użytkowych i pomieszczeń wspólnego użytkowania do miejsc składowania (np. przy altanie śmietnikowej) oraz wynoszenie, załadunek i wywóz na składowisko odpadów poremontowych lub załadunek i wywóz odpadów poremontowych na składowisko.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/1/20. Wykonanie remontu balkonów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Siennickiej 3 w Warszawie. Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-3/20Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa dużego Skateparku” oraz Pumptracka” na Pradze Południe.UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-6/20Odnowienie subskrypcji oprogramowania oraz wsparcia na okres 36 miesięcy dla oprogramowania GFI EventsManager Pro oraz GFI LanGuard. UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/US/8/19Ochrona terenu i budynków Klubu Sportowego „Orzeł” przy ul. Podskarbińskiej 11 w Warszawie. UsługiZamowienia publiczne uslugi spoleczne
ZP/PN/Rb/92/19Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji budynku przy ul. Serockiej 19 w Warszawie Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/95/19Wykonanie prac na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pt. „Montaż instalacji wody cieplej z cyrkulacją, centralnego ogrzewania i gazowej (zasilenie kotła), montaż kotłowni gazowej i adaptacja komórek lokatorskich na pomieszczenie kotłowni gazowej w budynku przy ul. Karczewskiej 31 w Warszawie”.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/96/19Wykonanie prac na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pt. „Montaż instalacji wody cieplej z cyrkulacją, centralnego ogrzewania i gazowej (zasilenie kotła), montaż kotłowni gazowej i adaptacja komórek lokatorskich na pomieszczenie kotłowni gazowej w budynku przy ul. Karczewskiej 33 w Warszawie”.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/90/19Wykonanie prac na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pt. „Przyłącze wodociągowego i kanalizacyjne oraz zagospodarowanie wód deszczowych z dachu ETAP I dla budynku przy ul. Rybnej 28 w Warszawie dz. nr ew. 40/1 z obrębu 3-02-06”Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/US/6/19Ochrona budynków administracyjnych i przyległych do nich oraz terenów parkingowych ZGN w Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy.UsługiZamowienia publiczne uslugi spoleczne
ZP/US/7/19Ochrona osiedla przy ul. Dudziarskiej 40, 40a i 40b w WarszawieUsługiZamowienia publiczne uslugi spoleczne
ZP/PN/Rb/88/19Wykonanie prac na podstawie dokumentacji projektowej dla zadań pt. „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne wraz z wymianą kanalizacji podposadzkowej i zagospodarowaniem wód deszczowych z dachu dla budynku przy ul. Rybnej 10 w Warszawie dz. nr ew. 54 z obrębu 3-02-06”.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-30/19Dostawa niszczarek dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy DostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/US/5/19Ochrona budynków i terenu położonego przy ul. Meissnera (nr 5, 7, 9, 11, 13).UsługiZamowienia publiczne uslugi spoleczne
ZP/M-29/19Zakup 400 licencji systemu ITManagerDostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/D/93/19Dostawa bonów towarowych dla pracowników Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga–Południe m.st. Warszawy DostawyZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/79/19Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., montaż instalacji c.o. i c.w. z cyrkulacją, adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy Osowskiej 49 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-26/19Dostawa mebli biurowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy.DostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/84/19Wykonywanie robót budowlanych związanych z usuwaniem nieprawidłowości w kominach i przewodach kominowych stwierdzonych w trakcie rocznej kontroli przewodów kominowych w budynkach będących w zasobach ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w latach 2020-2021 na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-25/19Świadczenie usług w zakresie medycyny pracy dla pracowników i kandydatów na pracowników Zakładu w okresie 12.2019 r. – 11.2020 r., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-27/19Świadczenie usług konserwacji węzłów cieplnych oraz konserwacja automatyki pogodowej węzłów cieplnych w budynkach administrowanych przez AN-1, AN-5, AN-6 i AN-7 ZGN Praga-Południe w 2020 roku. UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-22/19Świadczenie usług konserwacji dwóch bram wjazdowych i trzech bram garażowych w zespole budynków przy ul. Meissnera 5, 7, 9, 11 i 13 administrowanych przez ZGN Praga-Południe na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1 w latach 2020 i 2021. UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-23/19Obsługa serwisowo-konserwacyjna przepompowni ścieków wraz z utrzymaniem drożności kanalizacji między budynkami a przepompownią oraz usuwanie awarii w pracy przepompowni w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1 w roku 2020 i 2021. UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/U/68/19Obsługę serwisową drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz utrzymaniem systemu kontroli kosztów Q-visionUsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-24/19Konserwacja techniczna instalacji anten zbiorczych RTV i SAT w 2020 r. i 2021 r. budynkach administrowanych przez ZGN Praga – Południe UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/77/19.Wwykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – montaż instalacji wody ciepłej z cyrkulacją, centralnego ogrzewania i gazowej (zasilenie kotła), wymianę instalacji wod-kan, montaż kotłowni gazowej i adaptację komórek lokatorskich na pomieszczenie kotłowni w formule „zaprojektuj i wybuduj” w budynku przy ulicy Jakubowskiej 18 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-20/19Świadczenie usług konserwacji kotłowni gazowych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w pomieszczeniach kotłowni w budynkach administrowanych przez ZGN Praga – Południe na terenie AN-1, AN-5, AN-6 i AN-7 w 2020 r. UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/76/19Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – montaż instalacji wody ciepłej z cyrkulacją, centralnego ogrzewania i gazowej (zasilenie kotła), wymianę instalacji wod-kan, montaż kotłowni gazowej i adaptację komórek lokatorskich na pomieszczenie kotłowni w formule „zaprojektuj i wybuduj” w budynku przy ulicy Murmańskiej 29 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-18/19Świadczenie usług w zakresie dezynsekcji, dezynfekcji, deratyzacji, dezodoryzacji i ozonowania w budynkach mieszkalnych, użytkowych, siedzibach i pustostanach administrowanych przez ZGN Praga-Południe wraz z likwidacją szkodników nietypowych np. gniazd os, szerszeni, siedlisk szczurów itp. UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/65/19.Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Kobielskiej 28, Kobielskiej 64 i Kobielskiej 71 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. Warszawy. Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-16/19Konserwacja systemu sygnalizacji alarmu pożaru SAP, wykrywania CO i automatyki wentylacji wyciągowej i wentylacji pożarowej wraz z konserwacją wentylatorów dachowych wspomagających wentylację lokali mieszkalnych oraz monitorowanie sygnałów otrzymywanych z lokalnego systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie i przekazywanie alarmu do Państwowej Straży Pożarnej wraz z konserwacją urządzeń transmisji alarmów instalacji przeciwpożarowej na terenie zespołu budynków przy ul. Meissnera 5, 7, 9, 11 i 13 w 2020 r.UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/66/19.Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Karczewskiej 33, Grochowskiej 275, Kobielskiej 78 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. WarszawyRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-19/19Dostawa żarówek i świetlówek dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. WarszawyDostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-15/19Utrzymanie oraz rozwój baz danych IBM Domino.UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/U/74/19Uporządkowanie terenu toru kolarskiego ”ORZEŁ” przy ul. Podskarbińskiej 11 w Warszawie.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/72/19Dostawa 28 klimatyzatorów wraz z montażem do budynków biurowych ZGN Praga-Południe m. st. WarszawyRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/D/73/19Budowa placu zabaw wraz z remontem skweru przy ul. Walewskiej w WarszawieDostawyZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/70/19Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wawerskiej 19 w WarszawieUsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/D/63/19Budowa placu zabaw przy ul. Mycielskiego 21a i Dwernickiego 20, 22 w Warszawie.DostawyZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/29/19Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Grochowskiej 297 w Warszawie”Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/71/19Wykonanie oświetlenia LED na terenach 3 podwórek administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawie w obrębie następujących budynków: 1) pomiędzy Międzynarodową 33 a Brazylijską 22A, 24, 26, 2) pomiędzy Grochowską 267-283 a Stanisława Augusta 16-30, 3) pomiędzy Walecznych 64, Holenderską 3 i Peszteńską 3.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/61/19Wykonanie projektu rozbiórki wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę i rozebranie budynku przy ul. Zagójskiej 18 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/62/19Kompleksowe świadczenie usług w zakresie prowadzenia i sprzątania toalet publicznych w lokalizacjach: ul. Łukiska 29 (Park ZNICZA), Plac Szembeka 1A, ul. Grochowska 270 (Park OPAK).UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/59/19Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga- Południe m.st. Warszawy w 2019 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 5Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/58/19Odnowienia lokali mieszkalnych przekazanych do jednorazowej dyspozycji Dzielnicy Praga-Południe na terenie m.st. Warszawy w 2019 roku.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/64/19.Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – montaż instalacji wody ciepłej z cyrkulacją, centralnego ogrzewania i gazowej (zasilenie kotła), wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej, montaż kotłowni gazowej i adaptację komórek lokatorskich na pomieszczenie kotłowni w formule „zaprojektuj i wybuduj” w budynku przy ulicy Świętosławskiej 22 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/52/19Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – montaż instalacji wody ciepłej z cyrkulacją, centralnego ogrzewania i gazowej (zasilenie kotła), wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej i zimnej wody, montaż kotłowni gazowej i adaptację komórek lokatorskich na pomieszczenie kotłowni gazowej w formule „zaprojektuj i wybuduj” w budynku przy ulicy Znicza 1 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/55/19Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wawerskiej 19 w Warszawie”.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/51/19Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., montaż instalacji c.o. i c.w. z cyrkulacją, adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Kawczej 49 w Warszawie. Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-13/19Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu podwórka usytuowanego przy ul. Kamionkowskiej 49 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/57/19Wykonanie modernizacji budynku przy ul. Makowskiej 99 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-14/19Dostawa worków na odpady dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. WarszawyDostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/D/44/19Budowa placu zabaw na Gocławiu w WarszawieDostawyZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/D/35/19Wykonanie robót budowlanych oraz dostaw dla zadania pn.: „Rewitalizacja skweru przy ul. Majdańskiej w Warszawie – etap IIDostawyZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/D/43/19Budowa placu zabaw dla dzieci starszych na skwerku przy ul. Majdańskiej w WarszawieDostawyZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/37/19Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu do przepisów przeciwpożarowych części biurowo-usługowej budynku przy ul. Mycielskiego 20 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/41/19Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Prochowej 16, ul. Chłopickiego 6A oraz ul. Chłopickiego 8A administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. WarszawyRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/D/32/19Modernizacja placu zabaw przy ul. Meissnera 9 w WarszawieDostawyZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/40/19Remont trzech pomieszczeń archiwum na parterze budynku przy ul. Podskarbińskiej 6 w Warszawie Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/34/19Budowa oświetlenia LED na terenie podwórka w obrębie budynku Siennicka 30, 32, 34 – Rębkowska 7, 9 , 11 – Paca 43 – Kobielska 84, 86, administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga – Południe w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/36/19Świadczenie usług konserwacji, usuwania awarii oraz wykonywanie drobnych napraw dźwigów osobowych usytuowanych w budynkach administrowanych przez ZGN Praga - Południe w latach 2020-2021 oraz wykonywania napraw w 2019 roku.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/33/19Wykonanie remontu klatek schodowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Targowej 12 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-9/19Dostawa samochodu dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. WarszawyDostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/28/19Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” węzła cieplnego jednofunkcyjnego i instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Paryskiej 25.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/31/19Remont dachu budynku usługowego przy ul. Krypskiej 52/54 w Warszawie Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/25/19Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynków przy ul. Karczewskiej 31 i 33 w WarszawieUsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/20/19Budowę siłowni plenerowej zlokalizowanej w rejonie ul. Kirasjerów w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-4/19.Wykonanie 5-letniej okresowej kontroli instalacji elektrycznej w budynkach, lokalach mieszkalnych, lokalach użytkowych administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2019 roku na terenie Administracji Nieruchomości nr 7 z siedzibą przy ul. Hetmańskiej 25.UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/19/19Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., montaż instalacji c.o. i c.w. z cyrkulacją, adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Jarocińskiej 29 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/17/19Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Makowskiej 99UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/16/19Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga- Południe m.st. Warszawy w 2019 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 6 i 7 Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/9/19Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Francuskiej 48, Kawczej 51 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. Warszawy.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/10/19Remont dachu budynku handlowo-usługowego (segment środkowy) przy Al. J. Waszyngtona 100A w Warszawie Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/7/19Wykonywanie robót budowlanych związanych z usuwaniem nieprawidłowości w kominach i przewodach kominowych stwierdzonych w trakcie rocznej kontroli przewodów kominowych w budynkach będących w zasobach ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2019 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1 i 6.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/5/19Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Biskupiej 4 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/6/19Sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rybnej 28 w Warszawie”UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/123/18Poprawa dokumentacji oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rybna 24, Wawerska 19, Drewnicka 2A oraz Grochowska 354 w WarszawieUsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/133/18Kompleksowe świadczenie usług w zakresie sprzątania szaletów publicznych w lokalizacjach: ul. Łukiska 29 (park ZNICZA), Plac Szembeka 1A, ul. Grochowska 270 (park OPAK) UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/87/18.Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy (AN 6 i AN 7) stanowiących własność m.st. Warszawy wraz z prowadzeniem toalet publicznychUsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony rowne lub powyzej progow unijnych
ZP/PN/U/119/18Świadczenie usług teleinformatycznych dla ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/120/18Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rybnej 8 w Warszawie”.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/109/18Wykonanie dokumentacji projektowej na: 1)wymianę przyłączy wod-kan., wymianę kanalizacji podposadzkowej oraz zagospodarowanie (odprowadzenie) wód deszczowych z dachu w ramach modernizacji budynków przy ul. Mińskiej 28 i Drewnickiej 2A w Warszawie, 2)wymianę przyłączy wod-kan. oraz zagospodarowanie (odprowadzenie) wód deszczowych z dachu w ramach modernizacji budynków przy ul. Mińskiej 24 i Mińskiej 26 w Warszawie.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/116/18Wykonanie robót budowlanych w zakresie docieplenia, remontu dachu, klatek schodowych i piwnic, doposażenia w węzeł cieplny i instalacje c.o. i c.c.w, wymiany instalacji wod-kan, wymiany instalacji elektrycznych, doposażenia w instalacje teletechniczne w budynkach przy ul. Mińskiej 28 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/106/18.Wykonanie modernizacji budynku przy ul. Komorskiej 58 i ul. Komorskiej 60 administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/115/18Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy (adaptacji) budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 w Warszawie na potrzeby placówki pomocy i wsparcia, wraz z wewnętrzną instalacją gazu i budową pawilonu ogrzewalni.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/105/18Wykonanie modernizacji budynku przy ul. Komorskiej 50 i ul. Pustelnickiej 28 administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m. st. WarszawyRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/102/18Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., montaż instalacji c.o. i c.w., adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Kawczej 51 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/93/18Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Kawczej 45, Kawczej 45 A i ul. Serockiej 19 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. WarszawyRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
Nr sprawy: ZP/M-42/18Świadczenie usług konserwacji, usuwania awarii oraz wykonywanie drobnych napraw instalacji fontanny oraz iluminacji zlokalizowanych na Placu Szembeka w Warszawie w roku 2019 r.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/99/18Wykonywanie robót budowlanych związanych z usuwaniem nieprawidłowości w kominach i przewodach kominowych stwierdzonych w trakcie rocznej kontroli przewodów kominowych w budynkach będących w zasobach ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2019 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7 Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/97/18Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., montaż instalacji c.o. i c.w., adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Walecznych 35 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/103/18Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., montaż instalacji c.o. i c.w., adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Nizinnej 8 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/101/18Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., montaż instalacji c.o. i c.w., adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Alzackiej 1 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/94/18Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., montaż instalacji c.o. i c.w., adaptacje komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Komorskiej 34 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/108/18.Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., montaż instalacji c.o. i c.w., adaptacje komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Szaserów 99 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/83/18Wykonanie prac remontowych w zakresie robót ogólnobudowlanych oraz świadczenie robót pogotowia technicznego w zakresie robót ogólnobudowlanych związanych z utrzymaniem zasobów w należytym stanie technicznym w zasobach administrowanych przez ZGN Praga Południe m. st. Warszawy w latach 2019 i 2020 na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6, 7.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/98/18Rozbiórka budynków wyłączonych z użytkowania na terenie Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Zapałczanej 6 i Targowej 7 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/95/18Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót elektrycznych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót elektrycznych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w latach 2019 i 2020 na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6, 7Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/89/18Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grochowskiej 302 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/73/18Świadczenie usług w zakresie przeglądów instalacji i urządzeń gazowych, utrzymywania pogotowia technicznego dla nagłych zdarzeń oraz usuwanie nieprawidłowości i awarii w instalacjach gazowych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2019 i 2020 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7. Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-40/18.Kompleksowe świadczenie usług w zakresie sprzątania szaletów publicznych w lokalizacjach: ul. Łukiska 29 (park ZNICZA), Plac Szembeka 1A. UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-39/18Usługa polegająca na utrzymaniu czystości (w tym mycia) powierzchni polipropylenowej boiska oraz otwieranie i zamykanie obiektu przy ul. Majdańskiej.UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/US/3/18Ochrona osiedla przy ul. Dudziarskiej (nr 40, 40a i 40b) UsługiZamowienia publiczne uslugi spoleczne
ZP/US/4/18Ochrona obiektu K. S. Orzeł przy ul. Podskarbińskiej 14 UsługiZamowienia publiczne uslugi spoleczne
ZP/PN/U/69/18Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Francuskiej 48 w Warszawie.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/85/18Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., montaż instalacji c.o. i c.w., adaptacje komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Międzyborskiej 85 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/84/18Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Łotewskiej 11, ul. Francuskiej 48 i ul. Karczewskiej 31 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. Warszawy.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/72/18Rozbiórka budynku mieszkalno-użytkowego – oficyny wyłączonej z użytkowania przy ul. Grochowskiej 302 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/74/18Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Grenadierów 39 i ul. Igańskiej 27 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. WarszawyRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-36/18Świadczenie usług w zakresie medycyny pracy dla pracowników i kandydatów na pracowników Zakładu w okresie 12.2018 r. – 11.2019 r., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/71/18Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa – wymiana instalacji wod-kan, montaż instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wybudowanie pomieszczenia węzła cieplnego, montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ulicy Prochowej 38 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/70/18.Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Modrzewiowa 7 w Warszawie UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/21/18Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy stanowiących własność m.st. WarszawyUsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony rowne lub powyzej progow unijnych
ZP/PN/Rb/49/18Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa i remont budynku przy ul. Lubelskiej 30/32 w Warszawie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnych na usługowe” Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony rowne lub powyzej progow unijnych
ZP/PN/U/39/18.Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i remont ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnych na użytkowe w budynku przy ul. Lubelskiej 30/32 w Warszawie"UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony rowne lub powyzej progow unijnych
ZP/M-48/17Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej zagospodarowania podwórka przy ulicach Dwernickiego 29A, Siennickiej 36A i Paca 50 w WarszawieUsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/U/68/18Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi wewnętrznej oraz terenów przyległych w rejonie budynków Budrysów 9, 11/13, 11A; Ostrobramska 118, 118A, 120 w WarszawieUsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-23/18Świadczenie usług konserwacji węzłów cieplnych oraz konserwacja automatyki pogodowej węzłów cieplnych w budynkach administrowanych przez AN-1, AN-5, AN-6 i AN-7 ZGN Praga-Południe w 2019 roku. UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-26/18Świadczenie usług konserwacji, usuwania awarii oraz wykonywanie drobnych napraw dźwigów osobowych usytuowanych w budynkach administrowanych przez ZGN Praga Południe w 2019 r. UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-24/18Świadczenie usług konserwacji kotłowni gazowych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w pomieszczeniach kotłowni w budynkach administrowanych przez ZGN Praga – Południe na terenie AN-1, AN-5, AN-6 i AN-7 w 2019 r. UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/56/18Remont dachu oraz docieplenie budynku w formule zaprojektuj i wybuduj w budynku przy ul. Siennickiej 11 w Warszawie Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/56/18Remont dachu oraz docieplenie budynku w formule zaprojektuj i wybuduj w budynku przy ul. Siennickiej 11 w Warszawie Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/57/18.Wykonanie dokumentacji projektowych budowy odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Wawerskiej, budowy i wymiany przyłączy wod-kan, wymiany kanalizacji podposadzkowej oraz zagospodarowania wód deszczowych z dachu w ramach modernizacji budynków przy ul. Grochowskiej 354, Rybnej 8, Rybnej 10, Rybnej 24, Rybnej 28 oraz Wawerskiej 19 w Warszawie.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/57/18.Wykonanie dokumentacji projektowych budowy odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Wawerskiej, budowy i wymiany przyłączy wod-kan, wymiany kanalizacji podposadzkowej oraz zagospodarowania wód deszczowych z dachu w ramach modernizacji budynków przy ul. Grochowskiej 354, Rybnej 8, Rybnej 10, Rybnej 24, Rybnej 28 oraz Wawerskiej 19 w Warszawie.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/61/18Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Kobielska 24 w Warszawie UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/60/18Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Kordeckiego 23 w Warszawie UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/61/18Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Kobielska 24 w Warszawie UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-22/18Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawa przy ul. Grochowskiej 292 w Warszawie.UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/U/62/18Zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z usługami serwisu.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/62/18Zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z usługami serwisu.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/65/18Wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Komorskiej 34 i ul. Komorskiej 50 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. Warszawy.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/58/18Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowa elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym, obejmująca instalację oświetlenia chodników, alejek, ścieżek i podwórek na terenie działek nr 110, 127/26 i 127/27 administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie. Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/58/18Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowa elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym, obejmująca instalację oświetlenia chodników, alejek, ścieżek i podwórek na terenie działek nr 110, 127/26 i 127/27 administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie. Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/59/18Odnowienia pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga- Południe m.st. Warszawy w 2018 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/59/18Odnowienia pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga- Południe m.st. Warszawy w 2018 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/53/18Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rybnej 24 w Warszawie”UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-21/18Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja podwórka między budynkami przy ul. Chrzanowskiego 13 oraz Mycielskiego 21B w Warszawie”.UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/U/60/18Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Kordeckiego 23 w Warszawie UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-19/18Przedłużenie gwarancji, usług wsparcia oraz dostępu do aktualizacji dla sprzętu i oprogramowania HuaweiUsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/U/55/18Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Pustelnickiej 28 w Warszawie.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/52/18Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Komorskiej 50 w Warszawie.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/20/18Konserwację zieleni na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy polegającą na koszeniu trawników, cięciu żywopłotów i zakładaniu trawnikówUsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/47/18Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Komorskiej 58 w Warszawie.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/48/18Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Międzyborskiej 91 w Warszawie.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/46/18Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Kamionkowskiej 49 i ul. Modrzewiowej 7 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. WarszawyRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/33/18Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rybnej 28 w Warszawie"Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/44/18Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Międzyborskiej 91 i ul. Karczewskiej 31 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. Warszawy.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/27/18Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rybnej 28 w Warszawie”.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/43/18Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Nasielskiej 26 i ul. Szaserów 99 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. Warszawy.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-18/18Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont placu zabaw przy ul. Meissnera 9 w Warszawie”UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/U/30/18Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Pułtuskiej 13 w Warszawie.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-17/18Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rewitalizacja skwerku przy ul. Majdańskiej w Warszawie”.UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/U/31/18Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Pułtuskiej 18 w Warszawie.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/29/18Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Komorskiej 60 w Warszawie.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/36/18Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Mińskiej 35 i ul. Siennickiej 30 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. WarszawyRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/19/18Konserwacja zieleni na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy polegającą na pielęgnacji drzew i krzewów oraz wykonywaniu nasadzeń materiału szkółkarskiegoUsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/28/18Naprawy, remonty i modernizacje chodników, nawierzchni ulic z trylinki, płyt i kostki betonowej na terenie AN5 i AN7 administrowanym przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w 2018 r.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-15/18Zakup oprogramowania antywirusowegoDostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-16/18Rozbudowa systemu Seventech Flow o nowe funkcjonalnościUsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/15/18.Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowa elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym, obejmująca instalację oświetlenia chodników, alejek, ścieżek i podwórek na terenie działek nr: 30/1, 60, 65 i 46 administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/25/18Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Kordeckiego 23 i ul. Kobielskiej 24 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. Warszawy.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/22/18Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego oraz budowę w formule zaprojektuj i wybuduj elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym, obejmującym instalację oświetlenia chodników, alejek, ścieżek i podwórek na terenie działki nr 29/6 (obręb 3-05-01) administrowanej przez ZGN Praga Południe w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/24/18Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., montaż instalacji c.o. i c.w., adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Kaleńskiej 6a w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/17/18Remont dachu oraz docieplenie dachu i poddasza w formule zaprojektuj i wybuduj w budynku przy ul. Targowej 12 w Warszawie Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/26/18Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Pustelnickiej 28 i ul. Kawczej 47 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. WarszawyRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/23/18Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Komorskiej 58 i ul. Komorskiej 60 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. Warszawy.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/13/18Naprawy, remonty i modernizacje chodników, nawierzchni ulic z trylinki, płyt i kostki betonowej na terenie administrowanym przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w 2018 r.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/12/18Wykonanie robót budowlanych w zakresie docieplenia, remontu dachu, klatek schodowych i piwnic, doposażenia w węzeł cieplny i instalacje c.o. i c.c.w, wymiany instalacji wod-kan, wymiany instalacji elektrycznych, doposażenia w instalacje teletechniczne w budynku przy ul. Mińskiej 26 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/11/18Wykonanie robót budowlanych w zakresie docieplenia, remontu dachu, klatek schodowych i piwnic, doposażenia w węzeł cieplny i instalacje c.o. i c.c.w, wymiany instalacji wod-kan, wymiany instalacji elektrycznych, doposażenia w instalacje teletechniczne w budynku przy ul. Mińskiej 24 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/14/18Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Pułtuskiej 13, ul. Pułtuskiej 18 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. Warszawy.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/10/18Wykonanie dokumentacji projektowych: 1. przebudowy istniejącej kanalizacji ogólnospławnej oraz budowy kanalizacji deszczowej w drodze osiedlowej wzdłuż budynku Dwernickiego 29A i Siennickiej 36 A w Warszawie oraz 2. budowy oświetlenia LED terenu w rejonie budynków Dwernickiego 27, 29, 29 A, Siennickiej 36A i Paca 50 w Warszawie.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-12/18Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. : „Budowa siłowni plenerowej przy ul. Kirasjerów w Warszawie”.UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-11/18Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę istniejącego przyłącza wodociągowego i budowę systemu nawadniającego istniejącą zieleń na terenie skwerku „Seniora” przy ul. Paca 46 w Warszawie.UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-10/18Dostarczenie usług wsparcia oraz dostępu do aktualizacji dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania IBM Domino, IBM Connections oraz IBM Sametime dla 220 użytkownikówUsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-9/18Sukcesywna dostawa wody mineralnej dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2018 r.DostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/8/18Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga- Południe m.st. Warszawy w 2018 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 5Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-8/18Jednorazowa dostawa i wymiana piasku w piaskownicach i na placach zabaw pozostających w administrowaniu przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2018 roku. DostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-7/18Kompleksowe świadczenie usług w zakresie sprzątania szaletów publicznych w lokalizacjach: ul. Łukiska 29 (park ZNICZA), Plac Szembeka 1A, ul. Grochowska 270 (park OPAK) UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/US/2/18Ochrona osiedla przy ul. Dudziarskiej (Nr 40, 40a, 40b)UsługiZamowienia publiczne uslugi spoleczne
ZP/PN/Rb/4/18Odnowienia pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga- Południe m.st. Warszawy w 2018 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, Nr 5, Nr 6 i Nr 7.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-6/18Dostawa i montaż regałów archiwalnych dla ZGN Praga-Południe w 2018 r.DostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/4/18Odnowienia pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga- Południe m.st. Warszawy w 2018 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, Nr 5, Nr 6 i Nr 7.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/81/17Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: Zagospodarowanie podwórka usytuowanego przy ul. Siennickiej 34 i ul. Paca 43 w WarszawieUsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/82/17Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: Zagospodarowanie podwórka usytuowanego w obrębie ulic Stanisława Augusta, Grochowskiej, Terespolskiej i Międzyborskiej w Warszawie.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-4/18.Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla ZGN Praga-Południe w 2018 r.DostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-3/18.Sukcesywna dostawa artykułów czystościowych dla ZGN Praga-Południe w 2018 r.DostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/U/79/17Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: Zagospodarowanie podwórka usytuowanego przy ul. Międzynarodowej 33 w WarszawieUsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/80/17Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: Zagospodarowanie podwórka usytuowanego przy ul. Międzynarodowej 52/54 A w WarszawieUsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-5/18Sukcesywne usługi związane z przeprowadzką z budynków administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy do wskazanych lokali. UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-2/18Zakup oraz montaż klimatyzatorów w serwerowni ZGNDostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-1/18Usługa polegająca na utrzymywaniu czystości (w tym mycia) powierzchni polipropylenowej boiska oraz otwieranie i zamykanie obiektu przy ul. Majdańskiej.UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/84/17Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., montażu instalacji c.o. i c.w., adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynkach przy ul. Kawczej 45, Kawczej 45a oraz Kawczej 47 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-67/17Świadczenie usługi polegającej na usuwaniu nadmiaru śniegu, nawisów śnieżnych, sopli lodowych i oblodzenia na rynnach z budynków administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości nr 1, 5, 6 i 7UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/U/76/17Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy z nadbudową wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Grochowskiej 297 w WarszawieUsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/US/8/17.Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. UsługiZamowienia publiczne uslugi spoleczne
ZP/M-61/17Dostawa przyrządów pomiarowych wraz z przeprowadzeniem szkoleniaDostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-60/17Dostawa 10 licencji oprogramowania Commvault, pozwalająca na backup 10 maszyn wirtualnych pracujących na hypervisor FusionSphere w wersji V100R006DostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/75/17 Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót sanitarnych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót sanitarnych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7 w roku 2018. Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-53/17Świadczenie usług w zakresie medycyny pracy dla pracowników i kandydatów na pracowników Zakładu w okresie 12.2017 r. – 11.2018 r., zgodnie z opisem przedmiotu zamówieniaUsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/71/17Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót elektrycznych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót elektrycznych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1,5,6,7 w roku 2018.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/D/77/17Dostawa bonów towarowych dla pracowników Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga–Południe m.st. WarszawyDostawyZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-58/17Wykonanie 5-letniej okresowej kontroli instalacji elektrycznej w budynkach użytkowych oraz siedzibach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/74/17wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., montażu instalacji c.o. i c.w., adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynkach przy ul. Czapelskiej 37 oraz Igańskiej 27 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/73/17.wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., montażu instalacji c.o. i c.w., adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynkach przy ul. Czapelskiej 22 oraz Grenadierów 39 w Warszawie. Nr postępowania: Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/64/17Wykonanie – doposażenie budynku w instalację centralnego ogrzewania, c.w.u. z cyrkulacją, przygotowania pomieszczenia dla potrzeb węzła cieplnego oraz instalacji technologii i elektryki węzła cieplnego dla budynku mieszkalno-biurowego przy ul. Podskarbińskiej 6 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/72/17Wykonanie remontu klatek schodowych i korytarzy w budynku przy ul. Kobielskiej 91 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-26/17Instalacja i konfiguracja systemów eSight oraz eBackupUsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-55/17Dostawa 30 sztuk komputerów Lenovo Tiny in One M710q oraz 30 sztuk monitorów ThinkCentre Tiny-in-One 24DostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-56/17Rozbudowa aplikacji SeventechFlow o nowe funkcjonalności UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/67/17Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót ogólnobudowlanych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1,5,6,7 w roku 2018.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-51/17dostawa żarówek i świetlówek dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.DostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-52/17.Świadczenie usług w zakresie przeglądów instalacji i urządzeń gazowych, utrzymywania pogotowia technicznego dla nagłych zdarzeń oraz usuwanie nieprawidłowości i awarii w instalacjach gazowych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2018 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-50/17dostawa worków na odpady dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy. DostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-32/17.Świadczenia usług konserwacji kotłowni gazowych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w pomieszczeniach kotłowni w budynkach administrowanych przez AN-1, AN-5, AN-6 i AN-7 ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w 2018 Zamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/61/17Wykonywanie robót budowlanych związanych z usuwaniem nieprawidłowości w kominach i przewodach kominowych stwierdzonych w trakcie rocznej kontroli przewodów kominowych w budynkach będących w zasobach ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7 w 2018 r.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/62/17Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji ciepłej wody, wymianę pionu 11 instalacji kanalizacyjnej, adaptację pomieszczenia kotłowni gazowej na pomieszczenie węzła cieplnego, montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ulicy Targowej 12 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-47/17Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej zagospodarowania podwórka przy ulicy Aptecznej 4/6 w WarszawieUsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-49/17Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej zagospodarowania podwórka przy ulicy Dwernickiego 23A i Paca 46 w Warszawie.UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/60/17wykonanie prac na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie podwórka usytuowanego przy ulicy Mińskiej 7 w Warszawie”Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-46/17Doposażenie w instalację gazu ziemnego budynku przy ul. Chłopickiego 6a w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/57/17opracowanie dokumentacji projektowej oraz wymianę dwóch dźwigów osobowych w budynku przy ul. Targowej 12 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/54/17Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w 2017 r. na terenie Administracji Nieruchomości 1 i 5Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/58/17wykonanie remontu altany śmietnikowej i elewacji budynku przy ul. Skaryszewskiej 2 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/LE/U/51/17Wniesienie, przewóz oraz rozładunek odpadów wielkogabarytowych – rzeczy ruchomych z lokali mieszkalnych i użytkowych wskazanych przez ZGN Praga–Południe m. st. Warszawy do miejsc składowania, wyniesienie odpadów komunalnych wielkogabarytowych - rzeczy ruchomych z lokali mieszkalnych, użytkowych i pomieszczeń wspólnego użytkowania do miejsc składowania (np. przy altanie śmietnikowej) oraz wyniesienie, załadunek i wywóz na składowisko odpadów poremontowych lub załadunek i wywóz odpadów poremontowych na składowisko. Miejsce wykonania usług: lokale mieszkalne, użytkowe, pomieszczenia wspólnego użytkowania w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/52/17Docieplenie oraz remont części wspólnych budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 1 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/Wr/U/35/21Ochrona osiedla przy ul. Dudziarskiej 40, 40a, 40b w WarszawieUsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/Wr/Rb/14/21Wykonywanie robót budowlanych związanych z usuwaniem nieprawidłowości w kominach i przewodach kominowych stwierdzonych w trakcie rocznej kontroli przewodów kominowych w budynkach będących w zasobach ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1 i 6 w roku 2021 i 2022 – roboty podobne 2 do umowy nr 160/19/NZ/GN/PS z 21.10.2019 r.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/Wr/Rb/8/21Naprawy, remonty i modernizacje chodników, nawierzchni ulic z trylinki, płyt i kostki betonowej na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2021 roku ( AN – 1 i AN – 6 ) – zamówienie podobne do umowy nr 45/18/NZ/GN/PS z dnia 18.05.2018 r. Nr postępowania: ZP/PN/Rb/13/18.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/Wr/Rb/7/21.Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2021 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1 – roboty podobne nr 1 do umowy 6/21/NZ/GN/PS z dnia 10.02.2021 r. (ZP/PN/Rb/74/20).Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/Wr/Rb/21/22Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2022 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 7 – roboty podobne nr 1 do umowy 95/21/NZ/GN/PS z dnia 10.11.2021 r. (ZP/TP/Rb/61/21).Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/Wr/Rb/20/22Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2022 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1 – roboty podobne nr 1 do umowy 84/21/NZ/GN/PS z dnia 26.10.2021 r. (ZP/TP/Rb/62/21).Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/Wr/Rb/4/22Budowę, przebudowę, naprawy, remonty i modernizacje ciągów komunikacyjnych na terenie administrowanym przez ZGN Praga–Południe m. st. Warszawy – zamówienie podobne do umowy nr 76/21/NZ/GN/PS z dnia 23.09.2021 r.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/Wr/U/84/21Świadczenie usługi dystrybucji dostawy energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia terenów i budynków znajdujących się we władaniu Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnica Praga Południe. Nr sprawy:.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/TP/RB/26/22.Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót sanitarnych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót sanitarnych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 6 w 2022 i 2023 roku.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/RB/23/22.Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót sanitarnych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót sanitarnych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1 w 2022 i 2023 roku.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/RB/16/22.Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót sanitarnych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót sanitarnych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 7 w 2022 i 2023 roku.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/U/17/22.Wynoszenie, przewóz oraz rozładunek odpadów komunalnych w tym wielkogabarytowych oraz innych rzeczy ruchomych z lokali i innych miejsc wskazanych przez ZGN Praga - Południe m. st. Warszawy do miejsc składowania oraz wynoszenie, załadunek i wywóz na składowisko odpadów poremontowych.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/9/22. Odnowienie lokali mieszkalnych przekazanych do jednorazowej dyspozycji Dzielnicy Praga-Południe na terenie m.st. Warszawy w 2022 r. Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/80/21Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – montaż instalacji ciepłej wody z cyrkulacją centralnego ogrzewania i gazowej (zasilenie kotła), wymiana instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej, montaż kotłowni gazowej i adaptacja komórek lokatorskich na pomieszczenie kotłowni w budynku przy ul. Kobielska 53 w Warszawie. Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/U/48/21Świadczenie usług konserwacji węzłów cieplnych oraz konserwacja automatyki pogodowej węzłów cieplnych w budynkach administrowanych przez AN-1, AN-5, AN-6 i AN-7 ZGN Praga-Południe w 2022 rokuUsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/U/54/21Świadczenie usług konserwacji, usuwania awarii oraz wykonywanie drobnych napraw dźwigów osobowych usytuowanych w budynkach administrowanych przez ZGN Praga Południe w 2022 rUsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/U/79/21Kompleksowe świadczenie usług w zakresie sprzątania szaletów publicznych w trzech lokalizacjach.UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/67/21Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót elektrycznych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót elektrycznych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w roku 2022 na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/69/21.Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót elektrycznych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót elektrycznych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2022 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 7. Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/77/21Wykonanie robót na podstawie projektów budowlano-wykonawczych obejmujących: 1. doposażenie w instalacje ciepłej wody, centralnego ogrzewania i kocioł gazowy oraz wymianę instalacji gazu: a) w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku przy ul. Hetmańskiej 7, b) w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku przy ul. Kawczej 54, 2. doposażenie w instalacje ciepłej wody, centralnego ogrzewania i kocioł gazowy: a) w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku przy ul. Kawczej 54, w lokalu mieszkalnym nr 17 w budynku przy ul. Szaserów 82Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/72/21Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – montaż instalacji ciepłej wody z cyrkulacją centralnego ogrzewania i gazowej (zasilenie kotła), wymiana instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej, montaż kotłowni gazowej i adaptacja komórek lokatorskich na pomieszczenie kotłowni w budynku przy ul. Omulewskiej 12 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/M-40/21Świadczenie usług w zakresie medycyny pracy dla pracowników i kandydatów na pracowników Zakładu oraz wykonywanie czynności związanych z warunkami pracy.UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/M-43/21Konserwacja techniczna instalacji anten zbiorczych RTV i SAT w 2022 i 2023 r. w budynkach administrowanych przez ZGN Praga – Południe.UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/TP/U/46/21Świadczenie usług konserwacji kotłowni gazowych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w pomieszczeniach kotłowni w budynkach administrowanych przez AN-1, AN-5, AN-6 i AN-7 ZGN Praga-Południe w 2022 rokuUsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/M-42/21Konserwacja systemu sygnalizacji alarmu pożaru SAP, wykrywania CO i automatyki wentylacji wyciągowej i wentylacji pożarowej wraz z konserwacją wentylatorów dachowych wspomagających wentylację lokali mieszkalnych oraz monitorowanie sygnałów otrzymywanych z lokalnego systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie i przekazywanie alarmu do Państwowej Straży Pożarnej wraz z konserwacją urządzeń transmisji alarmów instalacji przeciwpożarowej na terenie zespołu budynków przy ul. Meissnera 5, 7, 9, 11 i 13 w 2022 i 2023 r. UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/TP/U/58/21Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym w rejonie ulic Komorska, Łukowska, Kawcza na dz. ew. 163/6 z obr. 0-05-09.” UsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/62/21Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga – Południe m. st. Warszawy w 2021 r. i 2022 na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/61/21Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga – Południe m. st. Warszawy w 2021 r. i 2022 na terenie Administracji Nieruchomości Nr 7Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/50/21Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod – kan, montaż instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody z cyrkulacją, adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Mińskiej 20 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/44/21Budowa, przebudowa, naprawy, remonty i modernizacje ciągów komunikacyjnych na terenie administrowanym przez ZGN Praga–Południe m. st. Warszawy.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/52/21Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej, montaż instalacji domofonowej, antenowej i piorunochronnej w formule zaprojektuj i wybuduj w budynkach przy ul. Paca 8 i ul. Paca 8A w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/M-31/21Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, instalacji gazu oraz technologii kotłowni gazowej w lokalach administrowanych przez ZGN Praga Południe w Warszawie. UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/M-32/21Świadczenie usług konserwacji dwóch bram wjazdowych i trzech bram garażowych w zespole budynków przy ul. Meissnera 5, 7, 9, 11 i 13 administrowanych przez ZGN Praga-Południe na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1 w latach 2022 i 2023. UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/TP/Rb/49/21Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Francuskiej 48 w Warszawie”.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/37/21Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kobielskiej 24 w Warszawie,Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/U/29/21Utrzymanie i rozwój baz danych systemu Papirus SQLUsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/34/21Wykonanie prac związanych z rewitalizacją terenów na terenie ZGN Praga-Południe w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/43/21Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej, montaż instalacji domofonowej, antenowej i piorunochronnej w formule zaprojektuj i wybuduj w budynkach mieszkalnych przy ul. Hetmańskiej 11 i ul. Serockiej 34 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/20/21Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – montaż instalacji wody ciepłej z cyrkulacją, centralnego ogrzewania i gazowej (zasilenie kotła), wymianę instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej, montaż kotłowni gazowej i adaptację komórek lokatorskich na pomieszczenie kotłowni w budynku przy ul. Osowskiej 24 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/21/21Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa – montaż instalacji wody ciepłej z cyrkulacją, centralnego ogrzewania i gazowej (zasilenie kotła), wymiana podposadzkowej kanalizacji sanitarnej oraz dostosowanie instalacji wodkan. do nowych aranżacji łazienek, montaż kotłowni gazowej i adaptacji komórek lokatorskich na pomieszczenie kotłowni w budynku przy ul. Wiatracznej 5 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/26/21Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kordeckiego 23 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/D/22/21Dostawa 3 sztuk serwerów wraz z montażem, instalacją konfiguracją oraz przeniesieniem środowiska FusionSphere.DostawyZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/23/21.Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej, montaż instalacji domofonowej, antenowej i piorunochronnej w formule zaprojektuj i wybuduj w budynku przy ul. Prochowej 22 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/M-26/21Zakup usług subskrypcji i wsparcia oprogramowania Eset Secure Business AV. UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/M-24/21Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami przy realizacji inwestycji pn. „Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głuchej 3A w Warszawie”. UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/M-25/21Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu dla budynku przy ul. Kobielskiej 88/92 w Warszawie. UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/M-21/21Zakup usług wsparcia oraz dostępu do aktualizacji środowiska FusionSphere, eBackup oraz urządzeń sieciowych. UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/M-20/21Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontów dachów dla budynków przy ulicach Kawczej 46A, Skaryszewskiej 2 (w tym remont stropu nad mieszkaniem nr 12) oraz Zamoyskiego 43 w Warszawie. UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/TP/U/15/21Utrzymanie i rozwój baz danych HCL DOMINOUsługiZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/M-19/21Sukcesywne usługi związane z przeprowadzkami – w zasobie komunalnym w 2021 r., z budynków administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy do wskazanych lokali UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/M-18/21.Zakup usług subskrypcji i wsparcia do systemów HCL DominoUsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/M-14/21Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowa w formule zaprojektuj i wybuduj instalacji oświetlenia zewnętrznego skwerku przy ul. Cukrowniczej 5 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/TP/Rb/9/21Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa – montaż instalacji wody ciepłej z cyrkulacją, centralnego ogrzewania i gazowej (zasilenie kotła), wymiana instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej, montaż kotłowni gazowej i adaptacja komórek lokatorskich na pomieszczenie kotłowni w budynku przy ulicy Osowskiej 28 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/11/21Wykonanie robót na podstawie projektów budowlano-wykonawczych obejmujących: 1. doposażenie w instalacje ciepłej wody, centralnego ogrzewania i kocioł gazowy oraz wymianę instalacji gazu: 1) w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku przy ul. Domeyki 21 2) w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku przy ul. Kawczej 31 3) w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku przy ul. Grochowskiej 102 2. doposażenie w instalacje ciepłej wody, centralnego ogrzewania i kocioł gazowy: w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku przy ul. Berezyńskiej 12 1) w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy ul. ul. Berezyńskiej 29 2) w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku przy ul. Genewskiej 3 3) w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku przy ul. Kawczej 31 4) w lokalu mieszkalnym nr 11 w budynku przy ul. Saskiej 52 5) w lokalu mieszkalnym nr 13 w budynku przy ul. Saskiej 70Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/10/21Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa – montaż instalacji wody ciepłej z cyrkulacją, centralnego ogrzewania i gazowej (zasilenie kotła), wymiana instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej, montaż kotłowni gazowej i adaptacja komórek lokatorskich na pomieszczenie kotłowni w budynku przy ul. Żółkiewskiego 5 w Warszawie,Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/M-7/21Wykonanie przeglądów rocznych placów zabaw, siłowni plenerowych i obiektów rekreacyjno-sportowych będących w administrowaniu ZGN Praga-Południe. UsługiZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/TP/Rb/5/21.Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pod nazwą „Budowa dużego Skateparku oraz Pumptracka na Pradze-Południe”Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/6/21Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga – Południe m. st. Warszawy w 2021 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 6.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/4/21.Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głuchej 3A w Warszawie”Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/TP/Rb/1/21Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod-kan., montaż instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody z cyrkulacją, adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego, montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ulicy Komorskiej 52 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/M-9/21Dostawa 10 kamer IP Novus wraz z puszkami podkamerowymi oraz 1 aktywatora do tuby głosowej audio SipBox Mic-1. DostawyZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/TP/Rb/3/21Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jarocińskiej 13 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji
ZP/M-8/21Sukcesywna dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2021 roku.DostawyZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/M-6/21Jednorazowa dostawa i wymiana piasku w piaskownicach i na placach zabaw pozostających w administrowaniu przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2021 roku. DostawyZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/M-3/21Sukcesywna dostawa artykułów czystościowych dla ZGN Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2021 r. DostawyZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/M-2/21Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla ZGN Praga-Południe w 2021 r. DostawyZamowienia publiczne ponizej 130 000 zl
ZP/PN/U/76/20.Kontrola przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów będących w eksploatacji w budynkach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibach własnych administrowanych przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w latach 2021-2022 na terenie Administracji Nieruchomości nr 5, 6 i 7.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony rowne lub powyzej progow unijnych
ZP/PN/Rb/75/20.Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga- Południe m.st. Warszawy w 2021 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 5.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/74/20Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga- Południe m.st. Warszawy w 2021 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/US/7/20Ochrona budynków administracyjnych i przyległych do nich terenów parkingowych ZGN w Dzielnicy Praga–Południe m. st. WarszawyUsługiZamowienia publiczne uslugi spoleczne
ZP/M-23/20Świadczenie usługi polegającej na usuwaniu nadmiaru śniegu, nawisów śnieżnych, sopli lodowych i oblodzeń na rynnach z budynków administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7 w roku 2020 - 2021.UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/72/20Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa – wymiana instalacji wod – kan, montaż instalacji c.o. i c.w. z cyrkulacją, adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Kamionkowskiej 18 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/71/20Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – montaż instalacji wody ciepłej z cyrkulacją, centralnego ogrzewania i gazowej (zasilenie kotła), wymianę instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej, montaż kotłowni gazowej i adaptację komórek lokatorskich na pomieszczenie kotłowni gazowej w budynku przy ulicy Osowskiej 25 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/69/20. Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa – montaż instalacji wody ciepłej z cyrkulacją, centralnego ogrzewania i gazowej (zasilenie kotła), wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej i wody zimnej, montaż kotłowni gazowej i adaptacja komórek lokatorskich na pomieszczenie kotłowni gazowej w budynku przy ulicy Międzyborskiej 88 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/US/5/20Ochrona budynków i terenu położonego przy ul. Meissnera (nr 5, 7, 9, 11, 13). UsługiZamowienia publiczne uslugi spoleczne
ZP/PN/D/70/20.Dostawa 44 szt. komputerów typu all-in-one oraz 2 szt. komputerów przenośnych.DostawyZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/68/20Świadczenie usług w zakresie przeglądów instalacji i urządzeń gazowych, utrzymywania pogotowia technicznego dla nagłych zdarzeń oraz usuwanie nieprawidłowości i awarii w instalacjach gazowych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2021 i 2022 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/43/20Kontrola przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów będących w eksploatacji w budynkach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibach własnych administrowanych przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w latach 2021-2022 na terenie Administracji Nieruchomości nr 1, 5, 6 i 7.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony rowne lub powyzej progow unijnych
ZP/PN/U/44/20Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w latach 2021-2022 na terenie Administracji Nieruchomości nr 5.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony rowne lub powyzej progow unijnych
ZP/M-18/20Wykonywanie usług w zakresie dezynsekcji, dezynfekcji, deratyzacji, dezodoryzacji oraz ozonowania (wraz z kompleksowym sprzątaniem pomieszczeń po zgonach) w budynkach mieszkalnych, użytkowych, siedzibach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/60/20Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa – montaż instalacji wody ciepłej z cyrkulacją, centralnego ogrzewania i gazowej (zasilenie kotła), wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej i wody zimnej, montaż kotłowni gazowej i adaptacja komórek lokatorskich na pomieszczenie kotłowni gazowej w budynku przy ulicy Omulewskiej 11A w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/61/20Wynoszenie, przewóz oraz rozładunek odpadów komunalnych wielkogabarytowych - rzeczy ruchomych z lokali mieszkalnych i użytkowych wskazanych przez ZGN Praga - Południe m. st. Warszawy do miejsc składowania, wynoszenie odpadów komunalnych wielokogabarytowych – rzeczy ruchomych z lokali mieszkalnych, użytkowych i pomieszczeń wspólnego użytkowania do miejsc składowania (np. przy altanie śmietnikowej) oraz wynoszenie, załadunek i wywóz na składowisko odpadów poremontowych lub załadunek i wywóz odpadów poremontowych na składowisko.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-19/20Usługi konserwacji dla systemu sygnalizacji alarmu pożaru SAP, wykrywania CO i automatyki wentylacji wyciągowej i wentylacji pożarowej wraz z konserwacją wentylatorów dachowych wspomagających wentylację lokali mieszkalnych oraz monitorowanie sygnałów otrzymywanych z lokalnego systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie i przekazywanie alarmu do Państwowej Straży Pożarnej wraz z konserwacją urządzeń transmisji alarmów instalacji przeciwpożarowej na terenie zespołu budynków przy ul. Meissnera 5, 7, 9, 11 i 13 w 2021 r.UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-17/20Świadczenie usług konserwacji węzłów cieplnych oraz konserwacja automatyki pogodowej węzłów cieplnych w budynkach administrowanych przez AN-1, AN-5, AN-6 i AN-7 ZGN Praga-Południe w 2021 roku. UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/49/20Wykonanie robót na podstawie projektów budowlano-wykonawczych obejmujących: 1.doposażenie w instalacje ciepłej wody, centralnego ogrzewania i kocioł gazowy oraz wymianę wewnętrznej instalacji gazu: -w lokalach mieszkalnych nr 1, 4, 5, 6 i 10 w budynku przy Al. Waszyngtona 16, -w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku przy ul. Francuskiej 27 -w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy ul. Naddnieprzańskiej 1A, -w lokalu mieszkalnym nr 14 w budynku przy ul. Szaserów 82; 2.doposażenie w instalacje ciepłej wody, centralnego ogrzewania i kocioł gazowy: ­w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku przy ul. Berezyńskiej 31 ­w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy ul. ul. Francuskiej 23 ­w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku przy ul. Kordeckiego 29 ­w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku przy ul. Paryskiej 24Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
226623TestUsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-15/20Świadczenie usług konserwacji kotłowni gazowych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w pomieszczeniach kotłowni w budynkach administrowanych przez AN-1, AN-5, AN-6 i AN-7 ZGN Praga – Południe w 2021 r. UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/U/41/20. Konserwacja zieleni na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy polegającą na pielęgnacji drzew i krzewów oraz wykonywaniu nasadzeń materiału szkółkarskiego.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony rowne lub powyzej progow unijnych
ZP/M-14/20Świadczenie usług w zakresie medycyny pracy dla pracowników i kandydatów na pracowników Zakładu w okresie 12.2020 r. – 11.2021 r., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/US/3/20Ochrona osiedla przy ul. Dudziarskiej 40, 40a i 40b w Warszawie. UsługiZamowienia publiczne uslugi spoleczne
ZP/PN/U/29/20Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w latach 2020-2022UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony rowne lub powyzej progow unijnych
ZP/US/2/20Świadczenie usług pocztowych w latach 2020/2022 w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy. UsługiZamowienia publiczne uslugi spoleczne
ZP/PN/Rb/37/20Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa – montaż instalacji wody ciepłej z cyrkulacją, centralnego ogrzewania i gazowej (zasilenie kotła), wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej i wody zimnej, montaż kotłowni gazowej i adaptacja komórek lokatorskich na pomieszczenie kotłowni gazowej w budynku przy ulicy Zana 12 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/RB/38/20Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa – wymiana instalacji wod – kan, montaż instalacji c.o. i c.w. z cyrkulacją, adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Suchodolskiej 20 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/36/20.Wykonanie robót na podstawie projektów budowlano-wykonawczych obejmujących doposażenie w instalacje ciepłej wody, centralnego ogrzewania i kocioł gazowy oraz wymianę instalacji gazu w budynku przy ul. Omulewskiej 21 lokal nr 1, 2, 3, 4 i ul. Hetmańskiej 7 lokal nr 6.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/RB/35/20Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymiana instalacji wod – kan, montaż instalacji c.o. i c.w. z cyrkulacją, adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy Tarnowieckiej 57 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/42/20Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga- Południe m.st. Warszawy w 2020 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-12/20Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa Skweru rodzinnego na Gocławiu"UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-7/20Jednorazowa dostawa i wymiana piasku w piaskownicach i na placach zabaw pozostających w administrowaniu przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe w 2020 roku.DostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-5/20Dostawa licencji Commvault na 20 maszyn wirtualnych wraz z konfiguracją systemu Commvault oraz FusionSphere, dostawa subskrypcji i wsparcia do posiadanych licencji Commvalut.DostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-2/20Sukcesywna dostawa artykułów czystościowych dla ZGN Praga-Południe w 2020 r. DostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-1/20Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla ZGN Praga-Południe w 2020 r.DostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-37/19Zakup 5 sztuk kserokopiarek Sharp mx3071, 7 sztuk czytników kart wraz z licencjami dostępowymi Qwision, 10 sztuk skanerów Fujitsu fi-7160, 5 sztuk skanerów Fujitsu N7100.DostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-36/19Zakup 36 sztuk komputerów M720q Tiny, 26 monitorów TIO24Gen3-Monitor oraz 10 monitorów TIO27-MonitorDostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-35/19Świadczenie usługi polegającej na usuwaniu nadmiaru śniegu, nawisów śnieżnych, sopli lodowych i oblodzeń na rynnach z budynków administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7. UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/89/19Wykonanie prac na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pt. „Przyłącze wodociągowego i kanalizacyjne oraz zagospodarowanie wód deszczowych z dachu ETAP I dla budynku przy ul. Rybnej 8 w Warszawie dz. nr ew. 55 z obrębu 3-02-06”.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/85/19.Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – montaż instalacji wody ciepłej z cyrkulacją, centralnego ogrzewania i gazowej (zasilenie kotła), wymianę instalacji wod-kan, montaż kotłowni gazowej i adaptację komórek lokatorskich na pomieszczenie kotłowni w formule „zaprojektuj i wybuduj” w budynku przy ulicy Modrzewskiego 23 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/81/19Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Grochowskiej 297 w WarszawieUsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/80/19Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – montaż instalacji c.o. i c.w. z cyrkulacją, adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy Kaleńskiej 10 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/78/19Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., montaż instalacji c.o. i c.w. z cyrkulacją, adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ulicy Dąbrówki 18 w Warszawie. Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/38/19Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Rybnej 24 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-6/19Jednorazowa dostawa i wymiana piasku w piaskownicach i na placach zabaw pozostających w administrowaniu przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2019 roku. DostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-5/19.Odnowienie usługi wsparcia dla systemu IBM Domino. UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/US/3/19.Ochrona osiedla przy ul. Dudziarskiej 40, 40a i 40b w Warszawie. UsługiZamowienia publiczne uslugi spoleczne
ZP/US/2/19Ochrona obiektu K. S. Orzeł przy ul. Podskarbińskiej 14 w WarszawieUsługiZamowienia publiczne uslugi spoleczne
ZP/PN/Rb/18/19Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Paca 7, ul. Kordeckiego 3 oraz ul. Bełchatowskiej 14 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. WarszawyRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/13/19.Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowa w formule zaprojektuj i wybuduj elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym, obejmującym instalację oświetlenia chodników, alejek, ścieżek i podwórek na terenie działki nr 70 i działki nr 32/1, administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga - Południe w Warszawie. Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/15/19Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., montaż instalacji c.o. i c.w. z cyrkulacją, adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Kawczej 50 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/US/4/19Ochrona obiektu przy ul. Berka Joselewicza 3/9 w Warszawie. UsługiZamowienia publiczne uslugi spoleczne
ZP/US/1/19Świadczenie usług pocztowych w latach 2019/2020 w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy. UsługiZamowienia publiczne uslugi spoleczne
ZP/M-3/19Sukcesywna dostawa wody mineralnej dla ZGN Praga-Południe w 2019 r. DostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/11/19Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Rybnej 10 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/118/18Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz: -wymianę instalacji wod.-kan., montaż instalacji c.o. i c.w. z cyrkulacją, adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Serockiej 19 w Warszawie, -montaż instalacji c.o. i c.w. z cyrkulacją w budynku oficyny przy ul. Serockiej 19, wybudowanie sieci niskoparametrowej dla c.o. i c.w. z cyrkulacją do budynku oficyny przy ul. Serockiej 19 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-2/19Sukcesywna dostawa artykułów czystościowych dla ZGN Praga-Południe w 2019 r.DostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-1/19Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla ZGN Praga-Południe w 2019 r.DostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/4/19Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., montaż instalacji c.o. z cyrkulacją i c.w., adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Osowskiej 52 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/1/19Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., montaż instalacji c.o. z cyrkulacją i c.w., adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Prochowej 16 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/132/18Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Rybnej 8 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/3/19Kontrola przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów będących w eksploatacji w budynkach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibach własnych administrowanych przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w latach 2019-2020 na terenie Administracji Nieruchomości Nr 5.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-54/18Dostawa 6 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych HP E72535DN oraz 6 licencji oprogramowania Qvision z czytnikami kart.DostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-50/18Odnowienie usługi wsparcia i aktualizacji systemu Kofax wraz z jego instalacją i konfiguracją oraz dostawa 5 sztuk skanerów.UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-52/18Dostawa 50 licencji oprogramowania Fusion Access, 4 licencji OceanStor BC Manager oraz 6 licencji eSightVirtualization. DostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-49/18Wykonanie modyfikacji oraz dodanie nowych funkcjonalności w systemie Seventech Flow. UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-48/18Dostawa 32 sztuk komputerów Lenovo Tiny in One M720q oraz 32 sztuk monitorów ThinkCentre Tiny-in-One 24.DostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/U/122/18Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rybnej 10 w Warszawie”.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/111/18Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., montaż instalacji c.o. i c.w., adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Kordeckiego 5 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/US/5/18Ochrona budynków administracyjnych i przyległych do nich terenów parkingowych ZGN w Dzielnicy Praga–Południe m. st. Warszawy.UsługiZamowienia publiczne uslugi spoleczne
ZP/US/6/18Ochrona budynków i terenu położonego przy ul. Meissnera (nr 5, 7, 9, 11, 13).UsługiZamowienia publiczne uslugi spoleczne
ZP/PN/Rb/90/18.Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót sanitarnych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót sanitarnych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w latach 2019-2020 na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7 Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/77/18Kontrola przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów będących w eksploatacji w budynkach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibach własnych administrowanych przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w latach 2019-2020.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony rowne lub powyzej progow unijnych
ZP/PN/U/75/18Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Kawczej 29 w Warszawie.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/Wr/Rb/2/21Naprawy, remonty i modernizacje chodników, nawierzchni ulic z trylinki, płyt i kostki betonowej na terenie AN – 5 i AN – 7 administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2021 roku – zamówienie podobne do umowy nr 62/18/NZ/GN/PS z dnia 06.06.2018 r., nr postępowania ZP/PN/Rb/28/18.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/Wr/Rb/63/21Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót ogólnobudowlanych oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót ogólnobudowlanych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 5 w latach 2021-2022 – roboty podobne nr 3 do umowy 170/18/NZ/GN/PS z 20.11.2018 r. (ZP/PN/Rb/83/18).Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/Wr/Rb/47/21Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2021 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 5 – roboty podobne nr 1 do umowy 8/21/NZ/GN/PS z dnia 24.02.2021 r. (ZP/PN/Rb/75/20).Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/Wr/Rb/45/21Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pułtuskiej 13 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/Wr/Rb/38/21Wykonywanie robót budowlanych związanych z usuwaniem nieprawidłowości w kominach i przewodach kominowych stwierdzonych w trakcie rocznej kontroli przewodów kominowych w budynkach będących w zasobach ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 5 i 7 w 2021 i 2022 roku – roboty podobne 2 do umowy nr 161/19/NZ/GN/PS z 21.10.2019 r. Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/Wr/Rb/33/21Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2021 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 7 – roboty podobne 2 do umowy nr 47/20/NZ/GN/PS z 08.07.2020 r. (ZP/PN/Rb/23/20).Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/Wr/Rb/32/21Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót elektrycznych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót elektrycznych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w roku 2021 i 2022 na terenie Administracji Nieruchomości Nr 5. – roboty podobne 3 do umowy nr 179/18/NZ/GN/PS z 26.11.2018 r.Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki
ZP/Wr/Rb/31/21Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót sanitarnych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót sanitarnych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1 w latach 2021 i 2022 – roboty podobne 2 do umowy nr 171/18/NZ/GN/PS z 20.11.2018 r. (ZP/PN/Rb/90/18).Roboty budowlaneZamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Zamowienia z wolnej reki