Proszę czekać...

Zamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji

Nr postępowania: ZP/TP/Rb/5/24.
Temat: Wykonanie prac w zakresie doposażenia w instalacje ciepłej wody, centralnego ogrzewania i kocioł gazowy oraz w wewnętrzną instalację gazu w lokalach nr 1, 4, 7, 9, 10, 11, 14 w budynku przy ul. Chłopickiego 6A oraz w instalacje cieplej wody, centralnego ogrzewania i kocioł gazowy w lokalu nr 3 w budynku przy ul. Styki 22.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: UNIEWAŻNIONY
Termin składania ofert (data i godzina): 2024-03-01 godz. 11:00
Data uniewaznienia postepowania: 2024-03-25 godz. 15:06
Termin otwarcia ofert (data i godzina): 2024-03-01 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik (22) 27-73-025

TERMINY:

Składania ofert do: 26.02.2024 r. godz. 11:00
Otwarcie ofert: 26.02.2024 r., godz. 12:00

NOWE TERMINY
Składania ofert do: 27.02.2024 r. godz. 11:00
Otwarcie ofert: 27.02.2024 r., godz. 12:00

NOWE TERMINY
Składania ofert do: 01.03.2024 r. godz. 11:00
Otwarcie ofert: 01.03.2024 r., godz. 12:00Warszawa 07.02.2024 r.

Dokumenty do pobrania:


Ogłoszenie.pdf (485 kB)
SWZ.pdf (768 kB)
Załącznik 1 do SWZ_Formularz oferty.doc (89 kB)
Załącznik 2 do SWZ_Wykluczenie i spełnienia warunków.docx (26 kB)
Załącznik 3 do SWZ_Oświadczenie wspólne (art 117 ust 4).docx (24 kB)
Załącznik 4 do SWZ_Pisemne zobowiązanie podmiotow trzecich.doc (54 kB)
Załącznik 5 do SWZ_Oświadczenie o aktualności informacj.docx (21 kB)
Załącznik 6 do SWZ_Informacja dot listy kapitalowej.doc (45 kB)
Załącznik 7 do SWZ_Wykaz robót.doc (43 kB)
Załącznik 8 do SWZ_Wykaz osób.doc (49 kB)
Załącznik 9 do SWZ_Oświadczenie o podatkach.docx (20 kB)
Załącznik 10 do SWZ_dokumentacja,przedmiary, OPZ.zip (38706 kB)
Załącznik 11 do SWZ_STWIOR.zip (4986 kB)
Załącznik 12 do SWZ_wzór umowy.pdf (532 kB)

Warszawa 13.02.2024 r.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Zmiana ogłoszenia.pdf (374 kB)


Warszawa 22.02.2024 r.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Ogloszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (82 kB)
Warszawa 1.03.2024 r.

Zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych, Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 272.000,00 zł brutto.

Warszawa 1.03.2024 r.

Informacja z otwarcia ofert.pdf (31 kB)


Warszawa 25.03.2024 r.


Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf (465 kB) 
ODPOWIEDZI
 
Data, godzina Data udzielenia odpowiedzi Treść Załączniki
2024-02-22Odpowiedź na pytania do SWZOdpowiedź na pytania od SWZ.pdf
Ogloszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2024-02-13Odpowiedź na pytania do SWZOdpowiedź na pytania do SWZ.pdf
Nowy (zmieniony) Załącznik nr 8 do SWZ_Wykaz osób.doc
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf