Proszę czekać...

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Plan Zamówień Publicznych

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, kod 04-022, przy ulicy Walewskiej 4 zaprasza do wzięcia udziału w przetargach.


2017
Plan Zamówień Publicznych 2017.pdf (134 kB)

2018

11.01.2018 r

Plan postępowań o udzielenie zamówień.pdf (135 kB)


13.02.2019 r.:

Plan Zamówień Publicznych na 2019 r.pdf (172 kB)


10.01.2020 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 r..pdf (131 kB)Warszawa 11.01.2021
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021 r.pdf (64 kB)


Warszawa 08.02.2021 r. Plan postępowań o udzielenie zamówienia 2021 - ZMIANA 1

Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień 2021 r..pdf (5172 kB)


Warszawa 08.03.2021 r.Plan postępowań o udzielenie zamówienia 2021 - ZMIANA 2

Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień 2021 r..pdf (71 kB)


Warszawa 20.04.2021 r.Plan postępowań o udzielenie zamówienia 2021 - ZMIANA 3

Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień 2021 r. (zmiana 3).pdf (79 kB)


Warszawa 17.05.2021 r.Plan postępowań o udzielenie zamówienia 2021 - ZMIANA 4

Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień 2021 r. (zmiana 4).pdf (2622 kB)


Warszawa 21.06.2021 r.Plan postępowań o udzielenie zamówienia 2021 - ZMIANA 5

Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień 2021 r. (zmiana 5).pdf (76 kB)


Warszawa 29.07.2021 r.Plan postępowań o udzielenie zamówienia 2021 - ZMIANA 6


Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień 2021 r. (zmiana 6).pdf (84 kB)
Warszawa 06.08.2021 r.Plan postępowań o udzielenie zamówienia 2021 - ZMIANA 7

Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień 2021 r. (zmiana 7).pdf (83 kB)

Warszawa 18.08.2021 r.Plan postępowań o udzielenie zamówienia 2021 - ZMIANA 8

Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień 2021 r. (zmiana 8).pdf (99 kB)


Warszawa 14.09.2021 r.Plan postępowań o udzielenie zamówienia 2021 - ZMIANA 9

Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień 2021 r. (zmiana 9).pdf (94 kB)


Warszawa 19.10.2021 r.Plan postępowań o udzielenie zamówienia 2021 - ZMIANA Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień 2021 r. (zmiana 14).pdf (99 kB)Warszawa 13.01.2022 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 r. :

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 r. .pdf (57 kB)


Warszawa, dnia 15.02.2022 r.Plan postępowań o udzielenie zamówienia 2022 r. - ZMIANA 1

Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień 2022 r. (zmiana 1).pdf (57 kB)


Warszawa 07.03.2022 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 r. - ZMIANA 2
Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień 2022 r. (zmiana 2).pdf (53 kB)


Warszawa 19.04.2022 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 r. - ZMIANA 3
Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień 2022 r. (zmiana 3).pdf (59 kB)


Warszawa 26.04.2022 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 r. - ZMIANA 4

Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień 2022 r. (wersja 4).pdf (2526 kB)


Warszawa 18.05.2022 r.


Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 r. - ZMIANA 6,7,8

Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień 2022 r. (wersja 6,7).pdf (58 kB)
Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień 2022 r. (wersja 8).pdf (3087 kB)

Warszawa 15.06.2022 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 r. - ZMIANA 9

Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień 2022 r. (wersja 9).pdf (1610 kB)


Warszawa 10.08.2022 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 r. - ZMIANA 11

Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień 2022 (wersja 11).pdf (63 kB)


Warszawa 07.09.2022 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 r. - ZMIANA 12

Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień 2022 r. (wersja 12).pdf (57 kB)


Warszawa 20.09.2022 r.


Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 r. - ZMIANA 13

Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień 2022 r. (wersja 13).pdf (1987 kB)


Warszawa 07.10.2022 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 r. - ZMIANA 14

Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień 2022 r. (wersja 14).pdf (67 kB)


Warszawa 11.10.2022 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 r. - ZMIANA 15

Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień 2022 r. (wersja 15).pdf (67 kB)Warszawa 25.10.2022 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 r. - ZMIANA 16

Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień 2022 r. (wersja 16).pdf (69 kB)


Warszawa 07.11.2022 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 r. - ZMIANA 17

Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień 2022 r. (wersja 17).pdf (68 kB)
Warszawa 15.11.2022 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 r. - ZMIANA 18


Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień 2022 r. (wersja 18).pdf (73 kB)

Warszawa 08.12.2022 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 r. - ZMIANA 19

Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień 2022 r. (wersja 19).pdf (74 kB)


Warszawa 10.01.2023 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 r. :

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 r.pdf (62 kB)
Warszawa 02.02.2023 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 r. - ZMIANA 2

Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień 2023 r. (wersja 2).pdf (64 kB)
Warszawa 03.02.2023 r.


Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień 2023 r. (wersja 3).pdf (66 kB)


Warszawa 17.03.2023 r.

Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień 2023 r. (wersja 4).pdf (55 kB)


Warszawa 14.04.2023 r.

Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień 2023 r. (wersja 5).pdf (62 kB) Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień 2023 r. (wersja 6).pdf (66 kB)


Warszawa 10.05.2023 r.
Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień 2023 r. (wersja 7).pdf (75 kB)


Warszawa 14.06.2023 r.

Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień 2023 r. (wersja 8).pdf (78 kB)


Warszawa 10.07.2023 r.

Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień 2023 r. (wersja 9).pdf (78 kB)


Warszawa 17.07.2023 r.

Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień 2023 r. (wersja 10).pdf (77 kB)


Warszawa 10.08.2023 r.

Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień 2023 r. (wersja 11).pdf (84 kB)


Warszawa 06.09.2023 r.


Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień 2023 r. (wersja 12).pdf (87 kB)


Warszawa 18.10.2023 r.


Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień 2023 r. (wersja 13).pdf (84 kB)
Warszawa 10.11.2023 r
Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień 2023 r. (wersja 14).pdf (87 kB)
Warszawa 08.12.2023 r

Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień 2023 r. (wersja 15).pdf (91 kB)


PLAN postępowań NA 2024 r.

Warszawa 11.01.2024 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2024 r.pdf (72 kB)
Warszawa 07.02.2024 r.

Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień 2024 r. (wersja 2).pdf (78 kB)


Warszawa 20.03.2024 r.

Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień 2024 r. (wersja 3).pdf (83 kB)Warszawa dn. 23.04.2024 r.

Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień 2024 r. (wersja 4).pdf (87 kB)


Warszawa dn. 16.05.2024 r.

Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień 2024 r. (wersja 5).pdf (85 kB)


Warszawa dn. 04.06.2024 r.

Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień 2024 r. (wersja 6).pdf (91 kB)
Warszawa dn. 05.06.2024 r.

Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień 2024 r. (wersja 7).pdf (88 kB)


Warszawa dn. 05.07.2024 r.

Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień 2024 r. (wersja 8).pdf (2569 kB)