Proszę czekać...

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Powyżej 130.000,00 zł - Tryb podstawowy bez negocjacji

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, kod 04-022, przy ulicy Walewskiej 4 zaprasza do wzięcia udziału w przetargach.

UWAGA!!!!!
Postępowania przetargowe prowadzone są za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
Ofertę wraz z załącznikami, sporządza się, pod rygorem nieważności, w:
1) formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
2) postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym (https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany) lub podpisem osobistym (zaawansowany podpis elektroniczny powiązany z e-dowodem, https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty).


Nr postępowania Temat Rodzaj zamówienia Status Termin składania ofert
ZP/TP/U/43/24Świadczenie usług teleinformatycznych dla ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w latach 2024-2026.UsługiPRZED OTWARCIEM2024-06-25 godz. 10:00
ZP/TP/D/34/24Rozbudowa placu zabaw przy ul. Kinowej 16 w WarszawieDostawyPO OTWARCIU2024-06-05 godz. 12:00
ZP/TP/Rb/30/24Wykonanie prac w zakresie doposażenia w instalacje ciepłej wody, centralnego ogrzewania i kocioł gazowy oraz w wewnętrzną instalację gazu w lokalach nr 1, 4, 7, 9, 10, 11, 14 w budynku przy ul. Chłopickiego 6A oraz w instalacje cieplej wody, centralnego ogrzewania i kocioł gazowy w lokalu nr 3 w budynku przy ul. Styki 22.Roboty budowlanePO OTWARCIU2024-05-15 godz. 10:00