Proszę czekać...

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Powyżej 130.000,00 zł - Zamówienia z wolnej ręki

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, kod 04-022, przy ulicy Walewskiej 4 zaprasza do wzięcia udziału w przetargach.

UWAGA!!!!!
Postępowania przetargowe prowadzone są za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
Ofertę wraz z załącznikami, sporządza się, pod rygorem nieważności, w:
1) formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
2) postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym (https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany) lub podpisem osobistym (zaawansowany podpis elektroniczny powiązany z e-dowodem, https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty).


Nr postępowania Temat Rodzaj zamówienia Status Termin składania ofert
ZP/Wr/Rb/47/24Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 6 - roboty podobne nr 4 do umowy GN/PS/49/23/NZ z dnia 31.05.2023 r. (ZP/TP/Rb/21/23).Roboty budowlanePRZED OTWARCIEM
ZP/Wr/Rb/46/24Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1 - roboty podobne nr 1 do umowy GN/PS/29/24/NZ z dnia 11.04.2024 r. (ZP/TP/Rb/14/24).Roboty budowlanePRZED OTWARCIEM