Proszę czekać...

Zamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji

Nr postępowania: ZP/TP/Rb/30/24
Temat: Wykonanie prac w zakresie doposażenia w instalacje ciepłej wody, centralnego ogrzewania i kocioł gazowy oraz w wewnętrzną instalację gazu w lokalach nr 1, 4, 7, 9, 10, 11, 14 w budynku przy ul. Chłopickiego 6A oraz w instalacje cieplej wody, centralnego ogrzewania i kocioł gazowy w lokalu nr 3 w budynku przy ul. Styki 22.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2024-05-15 godz. 10:00
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2024-06-27 godz. 09:52
Termin otwarcia ofert (data i godzina): 2024-05-15 godz. 11:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik (22) 27-73-025


TERMINY:
Składania ofert do: 07.05.2024 r. godz. 10:00
Otwarcie ofert: 07.05.2024 r., godz. 11:00

NOWE TERMINY:
Składania ofert do: 13.05.2024 r. godz. 10:00
Otwarcie ofert: 13.05.2024 r., godz. 11:00

NOWE TERMINY:
Składania ofert do: 15.05.2024 r. godz. 10:00
Otwarcie ofert: 15.05.2024 r., godz. 11:00Warszawa 19.04.2024 r.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie.pdf (546 kB)
SWZdocx.pdf (885 kB)
Załącznik 1 do SWZ_Formularz oferty.doc (89 kB)
Załącznik 2 do SWZ_Wykluczenie i spełnienia warunków.docx (26 kB)
Załącznik 3 do SWZ_Oświadczenie wspólne (art 117 ust 4).docx (24 kB)

Załącznik 4 do SWZ_Pisemne zobowiązanie podmiotow trzecich.doc (54 kB)
Załącznik 5 do SWZ_Oświadczenie o aktualności informacj.docx (21 kB)
Załącznik 6 do SWZ_Informacja dot listy kapitalowej.doc (45 kB)
Załącznik 7 do SWZ_Wykaz robót.doc (43 kB)
Załącznik 8 do SWZ_Wykaz osób.doc (47 kB)
Załącznik 9 do SWZ_Oświadczenie o podatkach.docx (20 kB)
ANULOWANY_Załącznik 10 do SWZ_dokumentacja,przedmiary.zip (80298 kB) - UWAGA - Załącznik nr 10 anulowany (nieprawidłowy)
ANULOWANY_Załącznik 11 do SWZ_STWIOR.zip (4833 kB) - UWAGA - Załącznik nr 11 anulowany (nieprawidłowy)
Załącznik 12 do SWZ_Wzór umowy.pdf (533 kB)


Warszawa 23.04.2024 r.

Zmiana ogłoszenia.pdf (85 kB)

Informacja o zmianie SWZ_wszyscy zainteresowani.pdf (290 kB)

UWAGA, poniżej prawidłowe (obowiązujące) Załączniki nr 10 i 11 do SWZ:

PROJEKTY_WERSJA PRAWIDŁOWA_Załącznik 10 do SWZ.zip (41692 kB)

PRZEDMIARY_WERSJA PRAWIDŁOWA_Załącznik 10 do SWZ.zip (2001 kB)

STWIOR_WERSJA PRAWIDŁOWA_Załącznik 11 do SWZ.zip (4208 kB)
Warszawa 09.05.2024 r.

Odpowiedź na pytania oraz zmiana SWZ (dokumentacji projektowej) :

Zmiana ogłoszenia.pdf (86 kB)

Warszawa 15.05.2024 r.

Zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych, Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 272.000,00 zł brutto.


Warszawa 15.05.2024 r.Informacja z otwarcia ofert:


Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (32 kB)


Warszawa 04.06.2024 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (37 kB)


Warszawa 07.06.2024 r.Informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty:


Informacja o unieważnieniu wyboru oferty.pdf (34 kB)
Warszawa 27.06.2024 r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (49 kB)

 
ODPOWIEDZI
 
Data, godzina Data udzielenia odpowiedzi Treść Załączniki
2024-05-09Odpowiedź na pytania do SWZZmiana ogłoszenia.pdf
Odpowiedź na pytania do SWZ.pdf