Proszę czekać...

Zamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji

Nr postępowania: ZP/TP/U/68/23
Temat: Wynoszenie, przewóz oraz rozładunek odpadów komunalnych w tym wielkogabarytowych oraz innych rzeczy ruchomych z lokali i innych miejsc wskazanych przez ZGN Praga – Południe m. st. Warszawy do miejsc składowania oraz wynoszenie, załadunek i wywóz na składowisko odpadów poremontowych.
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2023-12-04 godz. 10:00
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2023-12-20 godz. 11:39
Termin otwarcia ofert (data i godzina): 2023-12-04 godz. 11:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026


TERMINY:
Składania ofert do: 04.12.2023 r. godz. 10:00
Otwarcie ofert: 04.12.2023 r., godz. 11:00


Warszawa 24.11.2023 r.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (127 kB)
SWZ.pdf (670 kB)
Załącznik 1 do SWZ - Formularz oferty.doc (89 kB)
Załącznik 2 do SWZ - Wykluczenie i spełnienia warunków.docx (29 kB)
Załącznik 3 do SWZ - Oświadczenie wspólne (art 117 ust 4).docx (24 kB)
Załącznik 4 do SWZ - Zobowiązanie podmiotow trzecich.doc (44 kB)
Załącznik 5 do SWZ- Oświadczenie o aktualności informacj.docx (21 kB)
Załącznik 6 do SWZ - Informacja dot listy kapitalowej.doc (58 kB)
Załącznik 7 do SWZ - Wykaz usług.doc (79 kB)
Załącznik 8 do SWZ - wykaz osób.doc (56 kB)
Załącznik 9 do SWZ- wykaz sprzętu.doc (143 kB)
Załącznik 10 do SWZ - Oświadczenie o podatkach.docx (21 kB)
Załącznik 11- Opis Przedmiootu Zamówienia.pdf (667 kB)
Załącznik nr 12 - wzór umowa.pdf (495 kB)
Załącznik 13 Uchwała nr LXI.1632.2018 Rady m.st. Warszawy z dn 08.02.2018.pdf (167 kB)Warszawa 04.12.2023
Zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych, Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 280.000,00 zł brutto.Warszawa dn.04.12.2023 r.
Informacja z otwarcia ofert
dokument do pobrania: Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (35 kB)Warszawa 20.12.2023 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (355 kB)