Proszę czekać...

Zamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji

Nr postępowania: ZP/TP/U/66/23
Temat: Świadczenie usług konserwacji, usuwania awarii oraz wykonanie drobnych napraw dźwigów osobowych usytuowanych w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2023 i 2024 r.
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2023-11-28 godz. 10:00
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2023-12-12 godz. 13:48
Termin otwarcia ofert (data i godzina): 2023-11-28 godz. 11:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026


TERMINY:
Składania ofert do: 22.11.2023 r. godz. 10:00
Otwarcie ofert: 22.11.2023 r., godz. 11:00


NOWE TERMINY:
Składania ofert do: 24.11.2023 r. godz. 10:00
Otwarcie ofert: 24.11.2023 r., godz. 11:00NOWE TERMINY:
Składania ofert do: 28.11.2023 r. godz. 10:00
Otwarcie ofert: 28.11.2023 r., godz. 11:00


Warszawa 14.11.2023 r.
Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (47 kB)
Ogłoszenie.pdf (624 kB)
SWZ.pdf (670 kB)
Załącznik 1 do SWZ - Formularz oferty.doc (89 kB)
Załącznik 2 do SWZ - Wykluczenie i spełnienia warunków.docx (27 kB)
Załącznik 3 do SWZ - Oświadczenie wspólne (art 117 ust 4).docx (24 kB)
Załącznik 4 do SWZ - Pisemne zobowiązanie podmiotow trzecich.doc (66 kB)
Załącznik 5 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacj.docx (22 kB)
Załącznik 6 do SWZ - Informacja dot listy kapitalowej.doc (55 kB)
Załącznik 7 do SWZ - Wykaz usług.doc (65 kB)
Załącznik 8 do SWZ - wykaz osób.doc (57 kB)
Załącznik 9 do SWZ - Oświadczenie o podatkach.docx (21 kB)
Załącznik nr 10 do SWZ - ZAKRES KONSERWACJI DŻWIGÓW OSOBOWYCH - zał 2.doc (47 kB)
Załącznik nr 11 do SWZ -WYKAZ DROBNYCH NAPRAW DŻWIGÓW OSOBOWYCH.doc (61 kB)
Załącznik nr 12a (AN1) .xlsx (14 kB)
Załącznik nr 12b (AN5).xlsx (14 kB)
Załącznik nr 12c (AN7).xlsx (13 kB)
Załącznik nr 13 - wzór umowy.pdf (440 kB)
Załącznik nr 14 - Informacje techniczne dzwigów.zip (36129 kB)
Warszawa dn. 17.11.2023 r.
Przygotowanie odpowiedz na pytania.
Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia
dokument do pobrania: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (38 kB)


Warszawa dn. 23.11.2023 r.
Udzielenie odpowiedzi na pytania.
Warszawa dn. 28.11.2023 r.
Zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych, Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 293.600,00 zł brutto.


Warszawa dn. 28.11.2023 r.
Informacja z otwarcia
dokument do pobrania: Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (27 kB)
Warszawa dn. 12.12.2023 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dokument do pobrania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (35 kB) 
ODPOWIEDZI
 
Data, godzina Data udzielenia odpowiedzi Treść Załączniki
2023-11-23Odpowiedz na pytania do SWZOdpowiedż na pytania do SWZ.pdf