Proszę czekać...

Zamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji

Nr postępowania: ZP/TP/U/43/24
Temat: Świadczenie usług teleinformatycznych dla ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w latach 2024-2026.
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: PRZED OTWARCIEM
Termin składania ofert (data i godzina): 2024-07-17 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert (data i godzina): 2024-07-17 godz. 11:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Krystian Majewski (22) 27-73-023


TERMINY:
Składania ofert do: 25.06.2024 r. godz. 10:00
Otwarcie ofert: 25.06.2024 r., godz. 11:00

NOWE TERMINY:
Składania ofert do: 26.06.2024 r. godz. 10:00
Otwarcie ofert: 26.06.2024 r., godz. 11:00


NOWE TERMINY:
Składania ofert do: 27.06.2024 r. godz. 10:00
Otwarcie ofert: 27.06.2024 r., godz. 11:00


NOWE TERMINY:
Składania ofert do: 01.07.2024 r. godz. 10:00
Otwarcie ofert: 01.07.2024 r., godz. 11:00


NOWE TERMINY:
Składania ofert do: 15.07.2024 r. godz. 10:00
Otwarcie ofert: 15.07.2024 r., godz. 11:00


NOWE TERMINY:
Składania ofert do: 17.07.2024 r. godz. 10:00
Otwarcie ofert: 17.07.2024 r., godz. 11:00
Warszawa 17.06.2024 r.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (3095 kB)
SWZ.pdf (325 kB)
Załącznik nr 1 do Formularza Oferty - Kalkulacja ceny.pdf (39 kB)
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.pdf (102 kB)
Załącznik nr 2 do SWZ - Wykluczenie i spełnienia warunków.pdf (96 kB)
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie wspólne (art 117 ust 4).pdf (83 kB)
Załącznik nr 4 do SWZ - Pisemne zobowiązanie podmiotow trzecich.pdf (124 kB)
Załącznik nr 5 do SWZ- Oświadczenie o aktualności informacj.pdf (62 kB)
Załącznik nr 6 do SWZ - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (81 kB)
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie o podatkach.pdf (66 kB)
Załącznik nr 8 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (1438 kB)
Załącznik nr 9 do SWZ - Wzór umowy.pdf (230 kB)


Warszawa 20.06.2024 r.

Zmiana SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (70 kB)
Zmiana SWZ - do wszystkich zainteresowanych.pdf (147 kB)


Warszawa 24.06.2024 r.

Odpowiedź na pytanie do SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (84 kB)


Warszawa 26.06.2024 r.

Informacja o wniesieniu odwołania oraz wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (75 kB)
Informacja o wniesieniu odwołania (do wszystkich zainteresowanych).pdf (173 kB)
Kopia odwołania.pdf (5421 kB)


Warszawa 28.06.2024 r.

Zmiana: SWZ, Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ, Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (215 kB)
Zmiana SWZ (do wszystkich zainteresowanych).pdf (210 kB)
Nowa (zmieniona) SWZ.pdf (329 kB)
Nowy (zmieniony) Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.pdf (324 kB)
Nowy (zmieniony) Załącznik nr 8 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (2018 kB)
Nowy (zmieniony) Załącznik nr 9 do SWZ - Wzór umowy.pdf (232 kB)


Warszawa 12.07.2024 r.

Odpowiedź na pytania do SWZ, zmiana: SWZ, Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ, Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (75 kB)

 
ODPOWIEDZI
 
Data, godzina Data udzielenia odpowiedzi Treść Załączniki
2024-07-12Odpowiedź na pytania do SWZOdpowiedź na pytania do SWZ (do wszystkich zainteresowanych).pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
Nowa (zmieniona) SWZ.pdf
Nowy (zmieniony) Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.pdf
Nowy (zmieniony) Załącznik nr 8 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf
Nowy (zmieniony) Załącznik nr 9 do SWZ Wzór umowy.pdf
2024-06-24Odpowiedź na pytanie do SWZOdpowiedź na pytanie do SWZ (do wszystkich zainteresowanych).pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf