Proszę czekać...

Zamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji

Nr postępowania: ZP/TP/Rb/67/23.
Temat: Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa – wymiana instalacji wod-kan, instalacji gazu, instalacji centralnego ogrzewania i modernizacja jednofunkcyjnego węzła cieplnego wraz z doposażeniem w moduł cwu w budynku przy ulicy Grochowskiej 280 w Warszawie.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2023-12-13 godz. 10:00
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2023-12-27 godz. 15:11
Termin otwarcia ofert (data i godzina): 2023-12-13 godz. 11:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik (22) 27-73-025


TERMINY:
Składania ofert do: 08.12.2023 r. godz. 10:00
Otwarcie ofert: 08.12.2023 r., godz. 11:00
NOWE TERMINY:
Składania ofert do: 11.12.2023 r. godz. 10:00
Otwarcie ofert: 11.12.2023 r., godz. 11:00

NOWE TERMINY:
Składania ofert do: 13.12.2023 r. godz. 10:00
Otwarcie ofert: 13.12.2023 r., godz. 11:00
Warszawa 23.11.2023 r.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie.pdf (651 kB)
SWZ .pdf (779 kB)
Załącznik 1 do SWZ- Formularz oferty.doc (83 kB)
Załącznik 2 do SWZ - Wykluczenie i spełnienia warunków.docx (27 kB)
Załącznik 3 do SWZ - Oświadczenie wspólne (art 117 ust 4).docx (24 kB)
Załącznik 4 do SWZ - Pisemne zobowiązanie podmiotow trzecich.doc (52 kB)
Załącznik 5 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacj.docx (22 kB)
Załącznik 6 do SWZ - Informacja dot listy kapitalowej.doc (43 kB)
Załącznik 7 do SWZ - Wykaz robót..doc (41 kB)
Załącznik 8 do SWZ - Wykaz osób.doc (71 kB)
Załącznik 9 do SWZ - Oświadczenie o podatkach.docx (20 kB)
Załącznik 10 do SWZ - OPZ.pdf (570 kB)
Załącznik 10 do SWZ-PFU.zip (9983 kB)
Załącznik 11 do SWZ - Wzór umowy.pdf (461 kB)

Warszawa 05.12.2023 r.Odpowiedź na pytania do SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Zmiana ogłoszenia.pdf (57 kB)Warszawa 08.12.2023 r.

Odpowiedź na pytania do SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (79 kB)
Odpowiedź na pytania do SWZ.pdf (148 kB)
Nowy (zmieniony) OPZ. Zał. nr 10 do SWZ.pdf (387 kB)
Warszawa dn. 13.12.2023 r.

Zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych, Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 600.000,00 zł brutto.


Warszawa dn. 13.12.2023 r.

Informacja z otwarcia ofert:

Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (206 kB)


Warszawa dn. 27.12.2023 r

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (266 kB)

 
ODPOWIEDZI
 
Data, godzina Data udzielenia odpowiedzi Treść Załączniki
2023-12-08Odpowiedź na pytania do SWZOdpowiedź na pytania do SWZ.pdf
Nowy (zmieniony) OPZ. Zał. nr 10 do SWZ.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2023-12-05Odpowiedź na pytania do SWZOdpowiedź na pytania do SWZ.pdf