Proszę czekać...

Zamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji

Nr postępowania: ZP/TP/D/34/24
Temat: Rozbudowa placu zabaw przy ul. Kinowej 16 w Warszawie
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2024-06-05 godz. 12:00
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2024-07-11 godz. 15:55
Termin otwarcia ofert (data i godzina): 2024-06-05 godz. 13:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026


TERMINY:
Składania ofert do: 05.06.2024 r., godz. 12:00
Otwarcie ofert: 05.06.2024 r., godz. 13:00


Warszawa 27.05.2024 r.

dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie z zamówieniu.pdf (475 kB)
SWZ.pdf (594 kB)
Załącznik 1 do SWZ - Formularz oferty.doc (99 kB)
Załącznik 2 do SWZ - Wykluczenie i spełnienia warunków.docx (28 kB)
Załącznik 3 do SWZ - Oświadczenie wspólne (art 117 ust 4).docx (24 kB)
Załącznik 4 do SWZ - Zobowiązanie podmiotow trzecich.doc (62 kB)
Załącznik 5 do SWZ - Informacja dot listy kapitalowej.doc (56 kB)
Załącznik 6 do SWZ-Wykaz robót.doc (74 kB)
Załącznik 7 do SWZ - Wykaz osób.doc (74 kB)
Załącznik 8 do SWZ - Oświadczenie o podatkach.docx (21 kB)
Załącznik 9 - Dokumentacja projektowa, Przedmiar, OPZ.zip (3730 kB)
Załącznik nr 10 - STWiOR.pdf (362 kB)
Załącznik nr 11 - wzór umowy.pdf (525 kB)
Warszawa dn. 05.06.2024 r.
Zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych, Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 703.353,85 zł brutto.
Warszawa dn. 05.06.2024 r.
Informacja z otwarcia ofert
dokument do pobrania: Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (27 kB)Warszawa dn. 11.07.2024 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (37 kB)